ECH

Onderdeel van:

Quion N.V. 

Proces:

Royeren

E-mail:

Telefoon:

010 – 242 15 98

Deelnemersinfo Quion N.V.

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Welke bestandstypes worden geaccepteerd?
De meest voorkomende bestandstypen zoals Word en PDF kunt u als bijlage meesturen. 

Informatie over maatschappijen
Op NotarisNet vindt u bij ‘Thema’s en onderwerpen’ in de categorie ‘Hypotheekmodellen’ onder ‘Quion Hypotheekbemiddeling’ de volmachten voor welke maatschappijen u bij ons terecht kunt met uw (aflos)verzoeken. Hier vindt u een compleet overzicht van de hypotheeklabels en bijbehorende volmachten.

Notarisinstructie royementenproces  

Royementenproces

Meerdere aflosverzoeken per klant

 • Heeft u voor een klant meerdere aflosverzoeken bij verschillende maatschappijen? Dan ontvangen wij graag per maatschappij een apart verzoek.
 • Heeft u voor een klant meerdere aflosverzoeken bij dezelfde maatschappij? Dit kunt u aan ons doorgeven in een gezamenlijk ECH-verzoek. Geeft u dan per hypotheek de kadastrale gegevens door.

Gaat het om overbruggingshypotheek? Dan graag altijd in een apart verzoek.

Deze royementen kunnen via ECH      

 • Een geheel royement van een hypotheek op een onderpand 
 • Een gedeeltelijk royement van overbruggingshypotheken.

Deze royementen gaan via info@quion.com (kan niet via ECH)

 • Een aflosverzoek waarbij het onderpand wijzigt. Bijvoorbeeld met een verkoop van de garagebox, schuur of parkeerplaats of een ruiling van een stuk grond.
 • Een geheel royement van een hypotheek die voor 01-06-2012 volledig is afgelost. Graag meesturen met de e-mail: een royementsvolmacht onder vermelding van het dossiernummer van de afgeloste hypotheek.
Voor een snelle doorstroom van uw verzoek vragen wij u in het onderwerp van de e-mail aan te geven of het een aflosverzoek voor wijziging onderpand betreft of een aflosverzoek van voor 01-06-2012.
 

Aflosnota opvragen 
Wij hanteren een aankondigingstermijn van 30 dagen. Wij streven er naar om aflosnota’s uiterlijk 5 werkdagen voor aflosdatum aan te leveren, bij uitzondering is dit korter. Heeft u vier werkdagen voor de aflosdatum niets van ons gehoord, neemt u dan contact met ons op via 010-2421598.

Wijziging op een lopend ECH-zaaknummer

 • Gewijzigde aflosdatum
  • Wijzigt de aflosdatum meer dan 4 werkdagen eerder of later:
   • Dan kunt u via een lopend ECH-zaaknummer gemakkelijk een wijziging van de aflosdatum doorgeven.
  • Wijzigt de aflosdatum minder dan 4 werkdagen eerder of later
   • Dan kunt u  het totaalbedrag vermeerderen of verminderen met de dagrente voor elke dag dat de betaling later of eerder heeft plaatsgevonden ten opzichte van de huidige aflosdatum.
 • Overige wijzigingen

Ook alle overige wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via het lopende ECH-zaaknummer. Zoals het toevoegen van een kadastrale inschrijving of het toevoegen van een klant.

Contact 
Heeft u een vraag over aflossen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 010-2421598. Wij helpen u graag op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur of via info@quion.com.