ECH

Onderdeel van:

Vista Hypotheken

Proces:

Passeren & Royeren

E-mail:

info@quion.com

Telefoon:

010 242 1598

Deelnemersinfo Vista Hypotheken

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Vista Hypotheken is aangesloten op beide processen van ECH.

Notarisinstructie passeerproces  

Passeerproces 

Passeeropdracht
U ontvangt de passeeropdracht van ons via ECH met als bijlage de invulinstructie. Op basis hiervan kunt u, samen met de meest recente hypotheekakte vanuit de modellenbank van de KNB, de hypotheekakte opstellen.

Let op! Het is mogelijk dat u tot en met november 2021 nog buiten ECH passeerberichten ontvangt. Deze zaken worden dan niet via ECH behandeld.

Passeergegevens
U kunt nu de passeerdatum en het passeertijdstip invullen en aangeven of u een specifiek bedrag nodig heeft. De passeerdatum die u kunt opgeven, ligt minimaal 3 werkdagen in de toekomst. Lukt dit niet op tijd? Bel ons gerust op 010 242 1598, dan bekijken we de mogelijkheden.

Melden gelden
Wij verzoeken u het melden van de gelden dezelfde dag in te dienen als de Passeergegevens, maar uiterlijk 3 werkdagen voor passeren. Houdt u bij het melden van de gelden alstublieft rekening met het bedrag dat aan eigen middelen moet worden ingebracht. Het melden van gelden willen wij alleen bij nieuwbouw ontvangen.

Gaat het om nieuwbouw? Stuur ons dan de notarisafrekening en een overzicht van de vervallen termijnen als bijlage mee.

Sluitnota
In de sluitnota staan het uitbetaalbedrag en de specificatie daarvan vermeld.

Op de dag van passeren kan er een wijzigingsbericht volgen omdat er op dat moment nog een laagste rentecontrole wordt uitgevoerd.

Passeerbevestiging
Na het passeren ontvangen wij graag binnen 3 werkdagen de passeerbevestiging met als bijlage het afschrift van de hypotheekakte, de notarisverklaring.

Is de passering uitgesteld of gaat de passering niet door? Geef dit via ECH aan ons door. Heeft u de gelden al ontvangen? Dan kunt u deze terugstorten op de rekening waarvan u het heeft ontvangen. Bij een uitstel van minder dan 5 werkdagen vragen wij u om de gelden niet terug te storten.

Aandachtspunten bij Vista Hypotheken:

 1. Wijzigen passeerdatum
  Wij verzoeken u een wijziging van de passeerdatum altijd uiterlijk 3 werkdagen voor de huidige passeerdatum via ECH door te geven. Dit zorgt ervoor dat wij de wijziging ook tijdig in onze systemen kunnen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen 5 werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, is het niet nodig om eventueel ontvangen gelden terug te storten.

  2.    Wijziging passeeropdracht
  Als uw klant een wijziging aan ons doorgeeft of als wij een wijziging doen, dan wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder hetzelfde ECH zaaknummer. U ontvangt hierover bericht via ECH.

  3.    Melden gelden
  Indien u heeft aangegeven dat u de gelden wilt gaan specificeren, dan zullen wij wachten met het uitbetalen tot de specificatie van de gelden ontvangen is.

  4.    Specifieke klantevents
  In geval van de volgende klantevents worden er aanvullende en specifieke handelingen van u gevraagd:
  – Nieuwbouw:Zonder onherroepelijke omgevingsvergunning mag er niet worden gepasseerd.
  – Herfinancieren van een (niet-hypothecair) box-1 krediet: U maakt de gelden rechtstreeks over naar de verstrekker van het consumptief krediet.
  – Overbruggingshypotheek op oude woning waarvan ex-partner mede-eigenaar is: De ex-partner dient te worden opgenomen in de hypotheekakte.

  5.    Instructie Hypotheekstelling.
  In de KIK-akte is de hypotheekstelling in twee delen opgenomen. De vestiging van de hypotheek treft u onder punt 4 van het kadasterdeel in de akte. Indien er tevens sprake is van een overbrugging, dan kunt u dit in het niet-kadasterdeel van de akte opnemen onder punt 9 ‘Leningdelen’.

Heeft u verdere vragen?
Voor inhoudelijke vragen over een dossier kunt u contact opnemen met onze servicer Quion. Quion is bereikbaar op telefoonnummer 010 242 1598.
In geval van spoed, buiten kantoortijden (09.00u tot 17.30u), zijn wij bereikbaar op tel.

Let op: Op de reguliere feestdagen kunnen er geen gelden worden overgemaakt.

Notarisinstructie royeerproces  

Royeerproces 

Meerdere aflosverzoeken per klant

 • De aflosverzoeken worden verwerkt door Quion Groep B.V. Heeft u voor een klant meerdere aflosverzoeken bij Vista Hypotheken? Dit kunt u aan ons doorgeven in een gezamenlijk ECH-verzoek. Geeft u dan per hypotheek de kadastrale gegevens door.
 • Gaat het om overbruggingshypotheek? Dan graag altijd in een apart verzoek.

Deze royementen kunnen via ECH      

 • Een geheel royement van een hypotheek op een onderpand 
 • Een gedeeltelijk royement van overbruggingshypotheken.

Wanneer u het verzoek via ECH kunt indienen, vragen wij u om geen email te sturen. Verzoeken per email die via ECH kunnen worden ingediend, worden door ons niet in behandeling genomen.

Deze royementen gaan wel via info@quion.com (kan niet via ECH)

 • Een aflosverzoek waarbij het onderpand wijzigt. Bijvoorbeeld met een verkoop van de garagebox, schuur of parkeerplaats of een ruiling van een stuk grond.
 • Een geheel royement van een hypotheek die voor 01-06-2012 volledig is afgelost. Graag meesturen met de e-mail: een royementsvolmacht onder vermelding van het dossiernummer van de afgeloste hypotheek.

Voor een snelle doorstroom van uw verzoek vragen wij u in het onderwerp van de e-mail aan te geven of het een aflosverzoek voor wijziging onderpand betreft of een aflosverzoek van voor 01-06-2012.

Aflosnota opvragen 
Wij hanteren een aankondigingstermijn van minimaal 15 dagen. Wij streven er naar om aflosnota’s uiterlijk 5 werkdagen voor aflosdatum aan te leveren, bij uitzondering is dit korter. Heeft u vier werkdagen voor de aflosdatum niets van ons gehoord, neemt u dan contact met ons op via 010-2421598.

Wijziging op een lopend ECH-zaaknummer

 • Gewijzigde aflosdatum
  • Wijzigt de aflosdatum meer dan 4 werkdagen eerder of later:
   • Dan kunt u via een lopend ECH-zaaknummer gemakkelijk een wijziging van de aflosdatum doorgeven.
  • Wijzigt de aflosdatum minder dan 4 werkdagen eerder of later
   • Dan kunt u  het totaalbedrag vermeerderen of verminderen met de dagrente voor elke dag dat de betaling later of eerder heeft plaatsgevonden ten opzichte van de huidige aflosdatum.
 • Overige wijzigingen

Ook alle overige wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via het lopende ECH-zaaknummer. Zoals het toevoegen van een kadastrale inschrijving of het toevoegen van een klant.

Contact 
Heeft u een vraag over aflossen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 010-2421598. Wij helpen u graag op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.