ECH

Over ons

Leer ECH kennen

ECH is een platform dat als onafhankelijk branche-initiatief zonder winstoogmerk de communicatie tussen hypothecair financiers en notariskantoren vergemakkelijkt. De dienstverlening van de stichting is SOC2 compliant en heeft primair betrekking op de processen rondom het verlenen, vestigen en beëindigen van het recht van hypotheek.

03

Over ons

Hoofddoel van stichting ECH, dat staat voor Elektronische Communicatie Hypotheken, is het leveren van een waardevolle bijdrage aan de dienstverlening van het notariaat en de deelnemende hypothecair financiers. En dat dan specifiek gericht op bovengenoemde processen. ECH is opgericht in 2003 en sinds 2010 zijn bijna alle notariskantoren in Nederland aangesloten. In 2020 worden er maandelijks meer dan 30.000 vastgoedtransacties begeleid door notarissen en hypothecair financiers. In ruim 50% van deze transacties werd het ECH-platform gebruikt met als doel de communicatie tussen de partijen conform een duidelijke, betrouwbare en veilige standaard te laten verlopen.

De organisatie

Stichting ECH werkt met een bestuur, een raad van advies, een directie, diverse werkgroepen, een servicedesk en een afdeling consultancy & functioneel beheer, technici en testers & acceptanten. Tevens heeft ECH een security officer, jurist, secretariaat en financiële afdeling ter ondersteuning van de dagelijkse operatie. Ieder levert vanuit zijn of haar eigen rol een belangrijke bijdrage aan de continue ontwikkeling, het uitrollen en naleven van de strategie en het doorvoeren van innovatie binnen ECH.

Werkgroepen

ECH brengt de aangesloten hypothecair financiers en notariskantoren bij elkaar in de vorm van verschillende werkgroepen. Ook de diverse softwareleveranciers worden hierbij betrokken. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele (keten)thema’s met elkaar besproken en procesafspraken gemaakt. Werkgroepen vinden onder meer plaats op het gebied van uniformering, efficiency en security. ECH geeft hiermee invulling aan de ambitie om een brugfunctie te vervullen tussen notariaat en hypothecair financiers. De werkgroepen nemen geen besluiten maar vervullen wél een belangrijke adviesfunctie.

even voorstellen

Bestuur

Het bestuur heeft als belangrijkste taak het besturen van de stichting én het nemen van besluiten op strategisch niveau. De bestuursleden identificeren en acteren op ontwikkelingen die hun weerslag (kunnen) hebben op de infrastructuur, de processen en de berichtenstandaard van ECH.

P.J. Doornbos Nationale-Nederlanden Bank
E.M.J.J. Engelen (Voorzitter) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en Notaris
G. Jonkman BCM Global
B.M. Verberne Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
J.C. Buhrs Volksbank (plaatsvervangend bestuurder voor P.J. Doornbos)

  even voorstellen

  Raad van advies

  De raad van advies heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren richting het bestuur omtrent de operationele gang van zaken op beleidsniveau binnen de stichting. Bij de vervulling van haar taken richt de raad van advies zich naar het belang van de stichting. Concreet gaat het dan om de bevordering van het leveren van een nóg doelmatiger en kwalitatief hoogwaardiger dienstverlening in de keten tussen het notariaat en de hypothecair financiers.

  S.A. Bantema Aegon
  J.P. Bolhaar Hermans & Schuttevaer Notarissen
  N. van Buitenen Van Grafhorst Notarissen
  P. van Dommelen Quion
  A. Drost Ingage
  J. Kunst BCMGlobal
  J. Schram ING
  J.J. Storm Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  B. van der Torren RNHB
  E. Valent Rabobank

   even voorstellen

   Directie

   De directie van ECH bestaat uit de algemeen directeur, directeur IT & Operations en directeur Change. Zij zijn verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van ECH richting het bestuur, de raad van advies en andere deelnemende partijen. Ook voeren zij de volgende taken uit: acquisitie, contractmanagement, het ontwikkelen van strategie en visie, het voeren van strategische overleggen met business- & ketenpartners en stakeholders, het opstellen van het jaarplan en de begroting, monitoren en rapporteren van de financiën, teammanagement, verzorgen van interne communicatie en uitvoeren van operationeel management.

   Lisa Huisman Algemeen Directeur
   Floris Beerens Directeur IT & Operations
   Robert Jan van Pelt Directeur Change

    even voorstellen

    Consultancy & functioneel beheer

    De consultants en het functioneel beheer van ECH zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering, projectmanagement en het borgen van het correct functioneren van de infrastructuur, processen en berichtenstandaard. Ook het beheer, het testen en het accepteren van nieuw opgeleverde software en het aansluiten en certificeren van nieuwe hypothecair financiers vallen binnen hun taakgebied.

    Casper van Ginneken Compliance Officer & Consultant
    Faheem Malhi Functioneel beheerder & Consultant
    Jacqueline Burger Acceptant & Tester
    Johan Agterberg Product Owner
    Peter de Raadt Privacy Officer
    Raymond Bloot Communicatie
    Romano Denneboom Functioneel beheerder & Consultant
    Tijmen Logge Consultant

     even voorstellen

     Ontwikkelteam

     Het ontwikkelteam van ECH is verantwoordelijk voor het onderhoud van de software en vormt daarmee een cruciaal onderdeel voor de berichtenstandaard van ECH. Daarnaast houdt dit team zich bezig met de technische doorontwikkeling van de dienstverlening, zodat ECH ook in de toekomst stabiel en betrouwbaar berichtenverkeer tussen notaris en hypothecair financier kan blijven bieden.

     Diede Troost Software Developer
     Gert-Jan Bartelds Software Developer
     Jeroen Vis Requirements Engineer
     Joost Konst Software Developer
     Martijn Boss Software Developer
     Oscar Katsma Software Developer
     René Willems Software Tester

      even voorstellen

      Servicedesk

      De servicedesk van ECH is verantwoordelijk voor het verlenen van eerstelijns-ondersteuning aan notariskantoren. De servicedesk krijgt dagelijks de meest uiteenlopende vragen binnen omtrent ECH-gerelateerde zaken. Voor zaak-inhoudelijke vragen verwijzen wij het notariaat graag door naar de desbetreffende hypothecair financiers waar de desbetreffende zaak in behandeling is.

      Gilbert Twilt Servicedesk ECH
      Martin Snoek Servicedesk ECH
      Samira Laarabi Servicedesk ECH
      Samme van Rooyen Servicedesk ECH
      Alice Boerrigter Servicedesk ECH

       Partners