ECH

Onderdeel van:

Vista Hypotheken

Proces:

Passeren

E-mail:

Telefoon:

010 242 1598

Deelnemersinfo Vista Hypotheken

Notarisinstructie passeerproces  

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Vanaf medio november 2020 worden wij aangesloten op ECH voor het proces passeren

Passeerproces 

Passeeropdracht
U ontvangt de passeeropdracht van ons via ECH met als bijlage de invulinstructie. Op basis hiervan kunt u, samen met de meest recente hypotheekakte vanuit de modellenbank van de KNB, de hypotheekakte opstellen.

Let op! Het is mogelijk dat u tot en met november 2021 nog buiten ECH passeerberichten ontvangt. Deze zaken worden dan niet via ECH behandeld.

Passeergegevens
U kunt nu de passeerdatum en het passeertijdstip invullen en aangeven of u een specifiek bedrag nodig heeft. De passeerdatum die u kunt opgeven, ligt minimaal 3 werkdagen in de toekomst. Lukt dit niet op tijd? Bel ons gerust op 010 242 1598, dan bekijken we de mogelijkheden.

Melden gelden
Wij verzoeken u het melden van de gelden dezelfde dag in te dienen als de Passeergegevens, maar uiterlijk 3 werkdagen voor passeren. Houdt u bij het melden van de gelden alstublieft rekening met het bedrag dat aan eigen middelen moet worden ingebracht. Het melden van gelden willen wij alleen bij nieuwbouw ontvangen.

Gaat het om nieuwbouw? Stuur ons dan de notarisafrekening en een overzicht van de vervallen termijnen als bijlage mee.

Sluitnota
In de sluitnota staan het uitbetaalbedrag en de specificatie daarvan vermeld.

Op de dag van passeren kan er een wijzigingsbericht volgen omdat er op dat moment nog een laagste rentecontrole wordt uitgevoerd.

Passeerbevestiging
Na het passeren ontvangen wij graag binnen 3 werkdagen de passeerbevestiging met als bijlage het afschrift van de hypotheekakte, de notarisverklaring.

Is de passering uitgesteld of gaat de passering niet door? Geef dit via ECH aan ons door. Heeft u de gelden al ontvangen? Dan kunt u deze terugstorten op de rekening waarvan u het heeft ontvangen. Bij een uitstel van minder dan 5 werkdagen vragen wij u om de gelden niet terug te storten.

Aandachtspunten bij Vista Hypotheken:

 1. Wijzigen passeerdatum
  Wij verzoeken u een wijziging van de passeerdatum altijd uiterlijk 3 werkdagen voor de huidige passeerdatum via ECH door te geven. Dit zorgt ervoor dat wij de wijziging ook tijdig in onze systemen kunnen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen 5 werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, is het niet nodig om eventueel ontvangen gelden terug te storten.
 2. Wijziging passeeropdracht
  Als uw klant een wijziging aan ons doorgeeft of als wij een wijziging doen, dan wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder hetzelfde ECH zaaknummer. U ontvangt hierover bericht via ECH.
 3. Melden gelden
  Indien u heeft aangegeven dat u de gelden wilt gaan specificeren, dan zullen wij wachten met het uitbetalen tot de specificatie van de gelden ontvangen is.
 4. Specifieke klantevents
  In geval van de volgende klantevents worden er aanvullende en specifieke handelingen van u gevraagd:
  Nieuwbouw: Zonder onherroepelijke omgevingsvergunning mag er niet worden gepasseerd
  Herfinancieren van een (niet-hypothecair) box-1 krediet: U maakt de gelden rechtstreeks over naar de verstrekker van het consumptief krediet
  -Overbruggingshypotheek op oude woning waarvan ex-partner mede-eigenaar is: De ex-partner dient te worden opgenomen in de hypotheekakte.

Heeft u verdere vragen?
Voor inhoudelijke vragen over een dossier kunt u contact opnemen met onze servicer Quion. Quion is bereikbaar op telefoonnummer 010 242 1598.
In geval van spoed, buiten kantoortijden (09.00u tot 17.30u), zijn wij bereikbaar op tel.

Let op: Op de reguliere feestdagen kunnen er geen gelden worden overgemaakt.

Notarisinstructie royementenproces