Werkgroepen

De werkgroepen zijn ‘de denktanks’ van ECH en worden gevormd door een groep van gebruikers van ECH en direct betrokkenen van de op ECH aangesloten partijen. Werkgroepen worden gefaciliteerd vanuit het management van ECH.

ECH kent momenteel de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep notariaat (medewerkers van notariskantoren)
  • Werkgroep maatschappijen (medewerkers van maatschappijen)
  • Werkgroep softwareleveranciers (medewerkers van notarieel softwareleveranciers met ECH-integratie)
  • Werkgroep security & compliance

De werkgroepen notariaat, maatschappijen en softwareleveranciers bediscussiëren:

  • praktijksituaties (communicatie, processen en procedures);
  • de samenwerking tussen het notariaat en maatschappijen (ECH-specifiek dan wel algemeen);
  • oplossingsrichtingen binnen de actuele berichtstandaard en infrastructuur;
  • oplossingsrichtingen welke zouden kunnen leiden tot aanpassingen in berichtenstandaard en infrastructuur.

Indien daartoe aanleiding is kunnen verschillende werkgroepen bij elkaar komen.

Een Projectgroep
Het kan praktisch noodzakelijk zijn om vanuit de werkgroepen één of meerdere projectgroepen samen te stellen waarin de specialiteiten van enkele deelnemers gebundeld worden om een voorstel verder tot in detail uit te werken. De samenstelling van een projectgroep kan op initiatief van de projectgroep zelf geschieden, of door het management van ECH naar aanleiding van bestuursvoorstellen en/of -besluiten. Een Projectgroep:
– Analyseert en onderzoekt, vanuit eigen initiatief mogelijkheden en onmogelijkheden van functionele aanpassingen en doen voorstellen tot verbetering van de ECH berichtstandaard, ECH processen en –procedures;
– Werkt voorstellen zodanig uit dat deze, inclusief een onderbouwing aan het ECH bestuur (en eventueel de Raad van Advies) kunnen worden voorgelegd ter implementatie.