ECH

Werkgroepen

ECH brengt de aangesloten hypothecair financiers en notariskantoren bij elkaar in de vorm van verschillende werkgroepen. Ook de diverse softwareleveranciers worden hierbij betrokken. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele (keten)thema’s met elkaar besproken en procesafspraken gemaakt.

Over de werkgroepen

ECH brengt hypothecair financiers en notariskantoren bij elkaar om verbetermogelijkheden (onder meer op het gebied van uniformering, standaardisering en efficiency) te bespreken en over de samenwerking tussen hypothecair financiers en notariskantoren afspraken te maken.

ECH probeert per kwartaal minimaal twee werkgroepen te plannen waarbij de deelnemers bestaan uit vertegenwoordigers van hypothecair financiers, notariskantoren en/of diens toeleveranciers.

De doelstelling van de werkgroep is het fungeren als klankbordgroep ten aanzien van een specifiek onderwerp. Dit kan het toetsen van de bestaande inrichting, werking of afspraken ten aanzien van de berichtenstandaard betreffen of het destilleren en uitwerken van wensen en behoeftes tot uitbreiding of aanpassing daarvan.

De samenstelling van de werkgroep hangt af van de te behandelen onderwerpen en kan bestaan uit alleen vertegenwoordigers van hypothecair financiers of van notariskantoren of van toeleveranciers of een combinatie daarvan.

Adviesfunctie

De werkgroep neemt geen besluiten maar heeft een adviesfunctie; elke deelnemer aan de werkgroep neemt deel aan de werkgroep op persoonlijke titel. De werkgroep adviseert aan de ECH consultants waarbij desgewenst een meerderheids- en/of minderheidsstandspunt kan worden verwoord. De agenda met eventuele stukken en de verslagen van bijeenkomsten worden aan elke deelnemer verstrekt.