ECH

Nationale-Nederlanden voert verbeteringen door in passeerproces

Nationale-Nederlanden voert een aantal verbeteringen door rondom het passeren van nieuwe hypotheken. We brengen u hier graag van op de hoogte.

Meerwerk bij nieuwbouw in passeeropdracht opgenomen
Vanaf vandaag vindt u in de passeeropdracht terug hoeveel het meerwerk bedraagt bij hypotheken voor nieuwbouw. Hierdoor wordt het voor u makkelijker om het juiste depotbedrag te berekenen en de juiste middelen bij ons op te vragen. Ook als het meerwerk €0,- bedraagt staat dit in de passeeropdracht. U vindt het meerwerk terug in de passeeropdracht onder ‘Aanvullende instructies’.

Af te lossen kredieten opgenomen in apart blok in passeeropdracht
Voortaan worden verplicht af te lossen kredieten in een apart blok in de passeeropdracht genoemd. De berichtgeving over af te lossen kredieten voor hypotheken van Nationale-Nederlanden sluit hierdoor beter aan bij de berichtgeving die u gewend bent te ontvangen via ECH. Voor u moet het hierdoor duidelijker zijn welke kredieten verplicht moeten worden afgelost bij het passeren van de hypotheek. Zoals u van ons gewend bent betaalt Nationale-Nederlanden het geld naar u uit, zodat u deze kredieten kunt aflossen bij de desbetreffende partijen.

Let op:

  • De bij de passeeropdracht meegestuurde bijlage ‘Passeeropdracht.pdf’ is niet aangepast.
  • Het sluitnota-deel van de passeeropdracht is niet aangepast. De door u verplicht af te lossen kredieten worden daarin nog steeds genoemd onder punt ‘99 – Overige inhouding maatschappij – Af te lossen verplichting’.

Meer informatie
U vindt meer over het passeren van hypotheken van Nationale-Nederlanden op deze pagina.

Deel dit bericht!