ECH

Het belang van nauwkeurigheid in hypotheekakten: onderzoek naar discrepanties

Het kopen van een huis is één van de belangrijkste financiële beslissingen die een persoon in zijn leven kan nemen. Het proces van het afsluiten van een hypotheek is een cruciale stap in dit traject. Vorig jaar hebben hypothecair financiers, op verzoek van ECH, onderzoek gedaan naar hypotheekakten. Hieruit bleek dat er aanzienlijke discrepanties kunnen ontstaan tussen de definitieve tekst van de hypotheekakte vergeleken met de informatie zoals bekend in de systemen van deze hypothecair financiers. Dergelijke discrepanties kunnen potentieel ernstige gevolgen hebben voor huizenkopers. Stichting ECH speelt een centrale rol als gesprekspartner en klankbord om deze discrepanties te voorkomen en het proces te stroomlijnen.

Eén van de opvallende bevindingen in het onderzoek is de aanwezigheid van bezwarende omstandigheden zoals opstalrecht of belemmeringenwet privaatrecht. Doordat in het huidige proces hierover geen informatie is vastgelegd, komt dit aan het einde van het proces als nieuwe informatie naar voren.
Deze factoren, indien over het hoofd gezien, kunnen leiden tot juridische complicaties en financiële risico’s voor zowel de huiseigenaar als de hypotheekhouder. Hypothecair financiers kunnen deze informatie vooraf gaan beoordelen en registreren, met als bijkomend voordeel dat er niet achteraf een discrepantie geconstateerd wordt.

Een ander aspect dat aan het licht kwam, zijn afwijkingen in adres- of onderpandgegevens. Onjuiste informatie kan niet alleen leiden tot administratieve verwarring, maar ook tot problemen bij het vaststellen van hypotheekrechten. Stichting ECH wil haar expertise inzetten in het overleg met andere ketenpartners om gebruik van dezelfde brondata te stimuleren. Wanneer op elke plek in de keten dezelfde schrijfwijze wordt gehanteerd, komen bij de nacontrole van de hypotheekakte alléén de werkelijke en relevante discrepanties aan het licht.

Een veelvoorkomende discrepantie was ook het vermelden van een onjuiste entiteit als hypotheeknemer. Dit kan variëren van typografische fouten tot ernstigere vergissingen, wat de geldigheid van de hypotheek in het gedrang kan brengen. Stichting ECH heeft bijgedragen aan het verbeteren van de instructies aan het notariaat, waardoor de juiste identificatie van betrokken partijen wordt verzekerd.

Tot slot: het ontbreken van een tekstblok met betrekking tot appartementsrechten is een punt dat in het onderzoek naar voren kwam. Stichting ECH werkt actief samen met betrokken partijen om de oorzaken hiervan te achterhalen en ervoor te zorgen dat alle relevante informatie correct wordt gecommuniceerd en vastgelegd in de hypotheekakten.

Het onderzoek benadrukt het belang van continue verbetering in het vastleggen van hypotheekrechten. Samen met onze ketenpartners blijven we werken aan het voorkomen van discrepanties.

Meer informatie
Wil je meer weten over het project of heb je algemene vragen over (aansluiten op) ECH? Neem dan contact met ons op via info@ech.nl.

Deel dit bericht!