Controle op onherroepelijkheid omgevingsvergunning

Het opnemen van de Aard en het nummer ID-bewijs is per 1-1-2023 niet meer nodig in de aktes. Per deze datum vindt er een wijziging in de notariswet hiervoor plaats.