ECH

Rabobank: Tijdslijnen rondom feestdagen 2022

Inleiding

Rabobank hanteert rondom de komende feestdagen de reguliere aanlevertermijnen voor passeren en royeren. Om te waarborgen dat alle zaken tijdig kunnen worden verwerkt, vragen we nadrukkelijk om zaken waarvan de (passeer)datum bekend is zo snel mogelijk door te geven. Op die manier kunnen de werkzaamheden zo goed mogelijk gepland worden zodat zaken met een kortere doorlooptijd ook tijdig kunnen worden afgewikkeld. Om dit jaar nog alle verzoeken tijdig af te kunnen wikkelen, wordt zéér terughoudend om gegaan met het in behandeling nemen van spoeddossiers.

Tijdslijnen Royeren

Royementsverzoeken dienen, conform de reguliere termijn, ten minste 15 werkdagen voor royementsdatum te worden doorgegeven:

 • Stuurt de notaris het royementsverzoek met aflosdatum vrijdag 30 december? Dan moet het verzoek uiterlijk donderdag 8 december bij ons binnen zijn;
 • Stuurt de notaris het royementsverzoek op of na vrijdag 9 december? Dan kan niet eerder dan in 2023 worden geroyeerd.
 • Indien u onderstaande bericht ontvangt via ECH naar aanleiding van een aangeleverd royementsverzoek, dan is er sprake van een zakelijk royement:“ Het verzoek betreft een zakelijk royement en wordt verder op papier afgehandeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons zakelijk team Klantenservice op telefoonnummer 088 722 6666”. Voor zakelijke royementsdossiers wordt het ECH dossier gesloten en vindt de verdere afhandeling van het royement niet via ECH plaats. U ontvangt van de afdeling Bedrijven een aflosnota of een brief waarin royement om niet verleend wordt.

Is sprake van een lening met een opbouwproduct? En wordt dit opbouwproduct afgelost op de lening? Om de aflossing van het opbouwproduct op de lening in 2022 te garanderen, gelden de volgende termijnen:

 • Banksparen (Rabo OpbouwSpaarrekening):
  • Royementsdatum is uiterlijk donderdag 15 december om de aflossing met de afkoop van het opbouwproduct dit jaar nog te garanderen. Het royementsverzoek dient dan uiterlijk donderdag 24 november bij ons binnen te zijn.
 • Verzekerde producten (Interpolis opbouwproducten):
  • Royementsdatum is uiterlijk donderdag 8 december om de aflossing met de afkoop van het opbouwproduct dit jaar nog te garanderen. Het royementsverzoek dient dan uiterlijk donderdag 17 november bij ons binnen te zijn.

Tijdslijnen passeren

Passeerverzoeken dienen ten minste 2 werkdagen voor passeren te worden doorgegeven:

 • Passeert de klant op vrijdag 23 december? Dan dient de notaris uiterlijk woensdag 21 december 12:00 uur de passeerdatum door te geven.
 • Passeert de klant op dinsdag 27 december? Dan dient de notaris uiterlijk donderdag 22 december 12:00 uur de passeerdatum door te geven.
 • Passeert de klant op vrijdag 30 december? Dan dient de notaris uiterlijk woensdag 28 december 12:00 uur de passeerdatum door te geven.
 • Passeert de klant op maandag 2 januari? Dan dient de notaris uiterlijk donderdag 29 december 12:00 uur de passeerdatum door te geven.

Bereikbaarheid Service Centrum Wonen
SCW is op vrijdag 23 december en vrijdag 30 december gedurende de reguliere openingstijden bereikbaar.

Meer informatie
Voor vragen of andere informatie aangaande dit artikel kan contact worden opgenomen met Rabobank Service Center Wonen via de gebruikelijke methode.

Deel dit bericht!