ECH

Privacy Statement Ondersteuning ECH

Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens van u doordat u:

 1. Zich heeft aangemeld voor de ECH Nieuwsbrief;
 2. Zich heeft aangemeld voor een ECH bijeenkomst;
 3. Medewerker of vertegenwoordiger bent van een
  • Aangesloten hypothecair financier
  • Aangesloten servicer
  • Aangesloten notariskantoor
 4. Als niet aangesloten partij contact met ons hebt opgenomen.

Indien u gebruik maakt van dienstverlening van een bij Stichting ECH aangesloten hypothecair financier, servicer of notaris betreffende het vestigen, aflossen en/of royeren van een hypotheek en/of het stellen van een bankgarantie, dan is het Privacy Statement Dienstverlening ECH van toepassing.

Contactgegevens Stichting ECH
www.ech.nl 
Aan de afdeling Privacy
Spui 184 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070-3307201
E-mail: privacy@ech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ECH verwerkt in geval (1 of 2) u zich heeft aangemeld voor de ECH Nieuwsbrief of een ECH bijeenkomst, de volgende gegevens:

 • Mailadres
 • Voor- en achternaam
 • organisatie waarvoor u werkt
 • geboortedatum
 • klik-historie

Stichting ECH verwerkt in geval (3 of 4) u medewerker of vertegenwoordiger bent van een hypothecair financier, een servicer, een notariskantoor of een niet aangesloten partij die contact met ECH heeft opgenomen, één of meerdere van de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Gegevens werkgever
 • Contactgegevens waaronder (zakelijk) e-mail en (zakelijk) telefoonnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op de internetapplicatie van ECH
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ECH verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Verwerkingsdoeleinden
Stichting ECH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • In geval (1): het versturen van de nieuwsbrief aan geïnteresseerden. Het verwerken van deze persoonsgegevens heeft als grondslag toestemming.
 • In geval (2): registratie voor bijeenkomsten georganiseerd door Stichting ECH. De grondslag hiervoor is: toestemming.
 • In geval (3): het uitvoeren van de overeenkomst tussen de hypothecair financier of notariskantoor en Stichting ECH, waarbij eerstgenoemde verwerkingsverantwoordelijke (partij die bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden) is en Stichting ECH optreedt als verwerker (een partij die uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt); of indien de hypothecair financier gebruik maakt van een zogenaamde ‘servicer’, dan is deze laatstgenoemde verwerker en treedt ECH op als sub-verwerker. De grondslagen hiervoor zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • In geval (3): facturatie over de door u afgenomen diensten. De grondslagen hiervoor zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • In geval (3): communicatie m.b.t. ondersteuning bij / vragen over / verkoop van onze dienstverlening. De grondslagen hiervoor zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • In geval (4): contact met niet aangesloten partij. De grondslag hiervoor is: toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting ECH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • In geval (1) bewaren wij uw gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
 • In geval (2) bewaren wij uw gegevens tot een maand na de organisatie van een nieuwe bijeenkomst.
 • In geval (3) bewaren wij uw gegevens zolang u werkzaam bent bij het bedrijf dat een overeenkomst heeft met Stichting ECH tot maximaal 7 jaar na beëindiging van deze overeenkomst. Als wij uw gegevens alleen hebben geregistreerd voor bijeenkomsten en evenementen, dan verwijderen wij uw gegevens ook op verzoek.
 • In geval (4) bewaren wij uw gegevens totdat het contact met de niet aangesloten partij beëindigd is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ECH verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven noch opgeslagen buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ECH gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de internetapplicatie van ECH wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de internetapplicatie van ECH naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tevens zet Stichting ECH logging in op haar reguliere dienstverlening. Dit houdt in dat voor ieder bericht dat wordt verzonden, persoonsgegevens van de verzender aangevuld met datum en tijdstip wordt opgeslagen. Deze logging wordt gebruikt om mogelijke procesverbeteringen te signaleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ECH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

In geval (1) kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen middels de betreffende opties onderaan de nieuwsbrief. Vanzelfsprekend kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens ook sturen naar bovengenoemd (e-mail)adres.

In geval (2) kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen middels de betreffende opties onderaan de bevestigingsmail. Vanzelfsprekend kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens ook sturen naar bovengenoemd (e-mail)adres.

In geval (3) kunt u hiervoor zowel telefonisch als per e-mail contact opnemen. Hierop ontvangt u een formulier waarin u exact kunt aangeven wat uw verzoek is. Dit formulier helpt ons uw verzoek sneller te verwerken.

In geval (4) kunt u hiervoor zowel telefonisch als per e-mail contact opnemen. Hierop ontvangt u een formulier waarin u exact kunt aangeven wat uw verzoek is. Dit formulier helpt ons uw verzoek sneller te verwerken.

We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ECH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ECH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn encryptie, toegangscontroles en screening van medewerkers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Versie 1.9; bijgewerkt op 17-05-2023