ECH

Paul Kok: “Met ECH forse afname foutenmarge en tijd per dossier”

“In een vastgoedmarkt waarin cliënten op steeds kortere termijn willen overdragen en de marges onder druk staan, is het voor de notaris van belang om snel en efficiënt de benodigde stukken van de banken te ontvangen. Ons kantoor maakt hiervoor gebruik van de dienstverlening van ECH.

ECH biedt ons de juiste tools om snel, adequaat en efficiënt de benodigde stukken van banken te vergaren. Ten aanzien van nieuwe hypotheken hanteert ECH een duidelijke digitale communicatie en is er gelukkig geen sprake meer van papieren post. Doordat ECH is in ons softwaresysteem is ingebouwd, wordt alle correspondentie direct in het digitale kantoordossier opgeslagen.

Als het gaat om aflosnota’s met bijbehorende royementsvolmachten biedt ECH met name snelheid bij het aanleveren van de benodigde informatie. Ook deze informatie wordt direct in het digitale kantoordossier opgeslagen.

Bij banken die niet aangesloten zijn bij ECH, is de opzegtermijn soms wel een maand. Dit is nog wel eens reden om een overdracht te moeten uitstellen, tot teleurstelling van cliënten. Reden te meer voor de betreffende banken om zich bij ECH aan te sluiten.

Sinds wij met ECH werken, is de foutenmarge en de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan royementen en hypotheken fors afgenomen. Mijn advies aan de banken is dus om snel toe treden tot ECH!”

Paul Kok, notaris

Deel dit bericht!