ECH

Onderdeel van:

Volksbank N.V.

Proces:

Passeren & royeren

E-mail:

notariaat@regiobank.nl

Telefoon:

030291 4270

Deelnemersinfo RegioBank

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Toestemming voor een vervolghypotheek

Wilt u toestemming om een hypotheek in te schrijven achter een bestaande inschrijving van ons? Stuur ons uw verzoek om toestemming dan via e-mail. Geef daarin dit aan ons door:

 • De naam van onze klanten.
 • Het onderpand waarop onze klanten de vervolghypotheek willen vestigen.
 • De passeerdatum.
 • Gegevens over de nieuwe hypotheek.
  • Soort hypotheek
  • Rangorde
  • Hoogte van de inschrijving
  • Statutaire naam van de geldverstrekker. Is de geldverstrekker niet standaard? Dan vragen we via u misschien extra gegevens van de klant op. Als dat nodig is, dan geven we u meer informatie in onze reactie op uw verzoek.

Heeft u vragen? Bel of mail met onze afdeling Beheer met Risico. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Afdeling Regulier Beheer met Risico

Telefoonnummer: +31 (0)30 291 49 94

E-mail: sch.beheer@regiobank.nl

Gewijzigde modelaktes voor ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS

Op 27 juni 2023 brengen ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS nieuwe algemene voorwaarden voor hypotheken uit. Daarom zijn er nieuwe modelaktes met versiedatum 27-06-2023 beschikbaar via NotarisNet. De nieuwe voorwaarden gelden voor alle bindende offertes die uitgebracht worden vanaf 27 juni 2023. Voor bindende offertes die eerder uitgebracht zijn, gelden de algemene voorwaarden hypotheken van 1 januari 2020. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bestaande modelaktes met versiedatum 01-01-2020.

 • Op het ECH platform regelt u de inschrijving of beëindiging van een RegioBank hypotheekfinanciering voor de particuliere woningmarkt online.
 • RegioBank maakt sinds 1 januari 2017 samen met ASN Bank, BLG Wonen en SNS Bank deel uit van een familie van bankmerken onder de Volksbank N.V. RegioBank en de andere merken behouden hun eigen naam. Controleer aan de hand van de hypotheekakte/borderel bij welke bank u het aflosverzoek in moet sturen.

Vragen?

 • Heeft u een vraag die hieronder niet wordt beantwoord? Neem dan contact met ons op. We staan voor u klaar. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
 • Heeft u een technische vraag over het ECH-platform? Neem dan contact op met de ECH servicedesk. E-mail: info@ech.nl of telefoonnummer: 070-3307111.

Nieuws

 • Voor het aflossen van een hypotheek bij Verkoop of Oversluiten naar een andere geldverstrekker worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn € 195 per hypotheek met een maximum van € 390. De kosten worden vermelden op de aflosnota.

Veel gestelde vragen (Royeren)

Tot wanneer kan ik uiterlijk een aflosverzoek insturen?

 • Om de aflosnota op tijd aan te kunnen leveren, vragen we u een aflosverzoek uiterlijk 15 werkdagen voor de gewenste aflosdatum in te sturen. Een uitzondering kan bij spoed gemaakt worden, neem dan contact met ons op. Houd het ECH zaaknummer bij de hand.

Wanneer ontvang ik de aflosnota?

 • U ontvangt de aflosnota 5 werkdagen voor de passeerdatum van ons.

Kan ik de aflosnota nog gebruiken als de passeerdatum opschuift?

 • Als de passeerdatum opschuift met uiterlijk 5 dagen, kunt u de aflosnota nog gebruiken. Tel dan de dagrente voor elke extra dag bij het af te lossen bedrag op. Is de passeerdatum vervroegd? Trek dan de dagrente eraf voor het aantal dagen dat het is vervroegd. Zitten er meer dan 5 dagen tussen? Stuur dan een aflosverzoek met een aangepaste passeerdatum.

De klant wenst (alsnog) de (bank)spaarpolis te verrekenen, is dit mogelijk?

 • Een (bank)spaarpolis mag verrekend worden. In uw aflosverzoek kunt u aangeven dat u de (bank)spaarpolis wilt verrekenen. Geef in de velden aan dat het om een (bank)spaarpolis gaat. Heeft u geen polisnummer? Vul dan 0000 in. Vervolgens kunt u de taak verder afronden.

Kan een externe polis verrekend worden op de aflosnota?

 • Dit kan alleen als de klant de hypotheek anders niet kan aflossen. Is er sprake van een tekort om de hypotheek te kunnen aflossen, geef dit dan uitdrukkelijk aan in uw aflosverzoek. Laat de financieel adviseur voor meer informatie mailen naar aflossing@regiobank.nl

Notarisinstructie passeerproces  

Passeeropdracht 
In de passeeropdracht geven wij het offertenummer mee als kenmerk maatschappij.

Melden passeergegevens 
Natuurlijk proberen we alle verstrekkingsnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om de passeerverzoeken uiterlijk 5 werkdagen voor passeren in te dienen.

Sluitnota/Passeeropdracht

Melden gelden
Indien mogelijk ontvangen wij de specificatie via melden gelden direct met het doorgeven van de passeerdatum. Wanneer melden gelden niet verplicht is volstaat het om een nota van afrekening als bijlage te sturen.

Passeerbevestiging 
Na het passeren stuurt u via ECH de hypotheekakte en het bewijs van inschrijving naar ons. U hoeft geen kopie per post of per mail aan ons te sturen.

Aandachtspunten maatschappij
Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens.

Contact: 

Volksbank N.V.
Afdeling Verstrekken & Activeren
Telefoonnummer: 030-291 4270
E-mail: notariaat@regiobank.nl
 

Correspondentieadres:
Postbus 918
3500 AX Utrecht

Notarisinstructie royementenproces  

Verzoek aflosnota 
Stuur een aflosverzoek uiterlijk 15 werkdagen voor de gewenste aflosdatum in. Dan kunnen we u de aflosnota 5 werkdagen voor aflossen toesturen. Dit kan iets langer duren bij gedeeltelijke aflossingen, afkoop van verpandingen en als we nog stukken moeten opvragen.

Let op: Wilt u een aflosdatum later wijzigingen? Dan kan dit niet met een wijzigingsbericht. Stuur dan een nieuw verzoek in hetzelfde ECH dossier in.

Aflosverzoek met spoed
Heeft u onverwachts met spoed (voor vandaag of morgen) een aflosnota nodig? Bel ons dan en geef het aangemaakte ECH zaaknummer door. Als het kan, pakken we uw verzoek dan met voorrang op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 030-291 4270.

Algeheel/ gedeeltelijk royement
U kunt voor dezelfde klant meerdere royementsverzoeken van hetzelfde merk in één aflosverzoek bij ons opvragen.

Een gedeeltelijk royement vraagt u op voor een overbruggingskrediet. Of als een gedeelte van het onderpand uitgeschreven moet worden. Geef daarbij specifiek door wat er overgedragen wordt en hoeveel de opbrengst gaat zijn. Extra informatie kunt u meesturen als bijlagen of met een wijzigingsbericht.

Verpandingen
Moeten er verpande zekerheden verrekend worden op de aflosnota? Vermeld dit dan bij uw aflosverzoek. De regels voor verrekening verschillen voor interne en externe verpande zekerheden.

Interne verpande zekerheden
Spaarrekeninghypotheken (SEW), Beleggingsrekeninghypotheken (BEW), Spaarhypotheken, rendementhypotheken en beleggingshypotheken , kunnen altijd verrekend worden met de aflosnota.  Vermeld dit meteen bij uw aflosverzoek om dubbel werk te voorkomen. Bent u dit vergeten? Dan kunt u nog wel een wijzigingsbericht nasturen om een interne verpanding alsnog te laten verrekenen. U krijgt dan een nieuwe aflosnota.

Heeft u geen polisnummer? Vul dan bij het polisnummerveld 0000 in. Bij de overige velden vult u de naam van de interne verpande zekerheid in die u wenst te verrekenen.

Externe verpande zekerheden
Externe verpande zekerheden kunnen alleen verrekend worden op de aflosnota als de klant een tekort heeft en de hypotheek anders niet kan aflossen. Let op: de afkoop van externe verpande polissen kan tot 6 weken duren. Daarvoor moet de verpande polis afgekocht worden. Wilt u een externe verpande polis laten verrekenen of zijn er vragen over de afkoop van de verpande polis? Laat de Financieel adviseur dan contact opnemen met afdeling Polisbeheer. Zij zijn bereikbaar via e-mail: aflossing@regiobank.nl, of bel: 030-291 4270.

Hebben we de gelden van de polismaatschappij nog niet ontvangen? Dan ontvangt u eerst een aflosnota zonder verrekening. Zodra we de gelden ontvangen hebben, passen wij de aflosnota aan met verrekening.

Wijzigingsbericht, bijlage of nieuw aflosverzoek
Stuurt u aanvullende of gewijzigde informatie in een bestaand royementsverzoek? Dan sturen wij altijd een nieuwe aflosnota en getekende royementsvolmacht. Ook als er inhoudelijk geen wijzigingen zijn.

Getekende volmacht voor royeren
U ontvangt u de royementsvolmacht meestal gelijk met de aflosnota. Soms moet u hiervoor eerst de nota van afrekening naar ons toesturen. In dat geval krijgt u hierover een bericht van ons.

Overmaken van het af te lossen bedrag
Op de aflosnota vindt u de betaalrekening waarnaar u het af te lossen bedrag kunt overmaken. Ook staat het betalingskenmerk erop. Staan er meerdere betalingskenmerken op de aflosnota? Maak de bijbehorende bedragen dan los van elkaar over. Om vertraging te voorkomen.

Als de passeerdatum verandert
Op de aflosnota staat de dagrente. Als de passeerdatum opschuift of is vervroegd met uiterlijk 5 werkdagen, verreken dan de dagrente met het af te lossen bedrag.

Scheelt de passeerdatum meer dan 5 werkdagen met de oorspronkelijke passeerdatum? Stuur dan een aflosverzoek met een aangepaste datum voor een nieuwe nota. Dit kan onder hetzelfde ECH zaaknummer in een nieuwe ECH zaak. Maakt u een nieuwe ECH zaak aan? Stop dan het oude verzoek. Let op: een wijzigingsbericht met een nieuwe aflosdatum is niet mogelijk

Als de aflossing niet doorgaat
Gaat de aflossing voor onbepaalde tijd niet door? Sluit het dossier dan en stuur te zijner tijd een nieuw verzoek in met een nieuw ECH zaaknummer.

Akkoord royement
+/- 10 Werkdagen nadat we het af te lossen bedrag hebben ontvangen krijgt u een akkoord voor het royement. Was de hypotheek al ingelost? Dan ontvangt u het akkoord royement gelijk met de aflosnota. Heeft u dit niet gekregen? Stuur dan een wijzigingsbericht op ECH.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan horen we dat graag. Uw mening vinden we belangrijk. U kunt ons bereiken op onderstaande contactgegevens.

Contact
Volksbank N.V.
Royeren, Verkoop of Extern Oversluiten (Afdeling Regulier Beheer RegioBank)
Telefoonnummer: 030-291 4270
E-mail: aflossing@regiobank.nl

Royeren, Intern oversluiten (Afdeling Verstrekken en Activeren RegioBank)
Telefoonnummer 030-2914270.
E-mail: notariaat@regiobank.nl