ECH

Onderdeel  van:

Merius Hypotheken

Proces:

Passeren

E-mail:


Telefoon:

088 – 205 64 65

Deelnemersinfo Merius Hypotheken

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Ook geldverstrekker Merius Hypotheken is overgegaan op het passeerproces van ECH. Vanaf 5 oktober 2023 ontvangen notarissen berichten over en voor het passeren van hypotheken dan via ECH. Hierdoor kunt u een nog betere en voorspelbare dienstverlening verwachten van Merius Hypotheken.

Betrouwbare dienstverlening

Merius Hypotheken heeft gekozen voor de werkwijze van de stichting Elektronische Communicatie Hypotheken, omdat de communicatie en de dienstverlening naar notarissen zo beter, efficiënter en betrouwbaarder verloopt. Ruim de helft van alle transacties tussen notarissen en geldverstrekkers verloopt al via ECH, waarmee dit platform zichzelf ruimschoots heeft bewezen.

Dat Merius Hypotheken overgaat op het platform van ECH, heeft enkele gevolgen voor notarissen. Zo ontvangt u bepaalde documenten niet meer of worden ze op een ander moment verstuurd. En ook de notarisinstructies zijn iets gewijzigd. U leest hieronder wat er voor u verandert en in welke specifieke volgorde u de notarisinstructies het beste kunt opvolgen.

Notarisinstructie passeerproces 

Passeerproces

Notarisinstructies ontvangt u voortaan via een passeeropdracht via ECH. Daarbij zit geen conceptakte; deze is niet meer nodig. Wel sturen wij u bij deze passeeropdracht een invulinstructie toe die u kunt gebruiken om de daadwerkelijke hypotheekakte op te stellen. Deze hypotheekakte is overigens niet veranderd.

In deze invulinstructie, en dus ook in de hypotheekakte, wordt verwezen naar het hypotheekaanbod. Dit document moet als bijlage aan de akte worden gehecht. Wij verzoeken u dan ook om uw klant(en) dit hypotheekaanbod te laten ondertekenen tijdens het passeren en het als bijlage aan de hypotheekakte in te dienen. Daarbij vragen we u ook een kopie van het getekende hypotheekaanbod met de passeerbevestiging mee te sturen.

Melden passeergegevens

U kunt een passeerdatum opgeven die, nadat u deze hebt doorgegeven aan Merius Hypotheken, nog minimaal 3 werkdagen in de toekomst ligt.

Wanneer er is gekozen voor een specifiek bedrag bij passeren, zal Merius Hypotheken wachten met het uitbetalen van alle gelden, totdat we die specificatie van gelden hebben ontvangen.

Als dit het geval is, wordt tijdens het ECH-proces gevraagd: ´Specifiek bedrag nodig bij passeren?´. In het geval van bestaande bouw verzoeken wij u de optie ´Nee´ aan te vinken, ook als u geen gelden hoeft aan te vragen bij Merius Hypotheken.

Hebt u wel specifieke gelden bij passeren nodig? Dan kunt u dit specificeren in de stap ‘Melden gelden notaris’.

In het geval van nieuwbouw dient u ook aan te geven of u een specifiek bedrag nodig hebt bij passeren of dat er geen gelden nodig zijn. Als uw klant een specifiek bedrag nodig heeft, dan geeft u dit op bij de stap ‘Melden gelden notaris’.

Specificeren gelden

Bij het specificeren van de gelden in de stap ‘Melden gelden notaris’ is het mogelijk om verschillende kostentypen of notaregels op te geven. Hierbij dient u gebruik te maken van ten minste één notaregel; een specificatie zonder regel is niet mogelijk.

Melden gelden notaris

Wij verzoeken u om de stap ‘Melden gelden notaris’ op dezelfde dag bij Merius Hypotheken in te dienen, als de dag waarop u de stap ‘Melden passeergegevens’ hebt uitgevoerd. Het verzoek ´Melden gelden notaris´ moet uiterlijk 3 werkdagen voor passeren bij Merius Hypotheken binnen zijn. Indien dit niet minimaal 3 werkdagen voor de passeerdatum gebeurt, kan het zijn dat u een ander bedrag ontvangt dan u op het moment van passeren nodig hebt.

Afwijkende data opvragen gelden

Voor het opvragen van gelden moeten wij rekening houden met nationale en internationale feestdagen. Voor feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, gelden afwijkende data waarop gelden moeten worden opgevraagd. U kunt op onze website zien of en wanneer er sprake is van een afwijkende datum. In dat geval dient u de gelden eerder dan 3 werkdagen voor het passeren op te vragen.

Verplicht af te lossen kredieten

Kredieten die verplicht moeten worden afgelost, worden in een aparte categorie in de passeeropdracht genoemd. Daarmee weet u welke kredieten verplicht moeten worden afgelost bij het passeren van de hypotheek.

Zoals u van ons gewend bent, betaalt Merius Hypotheken vervolgens het geld aan u uit, zodat u deze kredieten kunt aflossen bij de desbetreffende partijen.

Houd er overigens rekening mee dat Merius Hypotheken met haar klant(en) kan hebben afgesproken dat eigen middelen eerst aangewend moeten worden bij het aflossen van kredieten.

Sluitnota

Doordat wij nu werken met ECH, krijgt u voortaan vóór het passeren van de hypotheekakte een sluitnota toegestuurd. U ontvangt deze zodra we de gegevens hebben ontvangen in de categorie ‘Melden passeergegevens’ of, indien van toepassing, in de categorie ‘Melden gelden’. In de sluitnota lichten wij toe welk bedrag wij daadwerkelijk uitbetalen. 

Merius Hypotheken maakt het geld over op het door u opgegeven rekeningnummer. 

Bereidstellingskosten

Wanneer een hypotheekakte passeert na verlenging van het hypotheekaanbod en de rente voor een soortgelijke lening op de passeerdatum hoger is dan de rente in het hypotheekaanbod, dan is de klant bereidstellingskosten verschuldigd. Deze kosten brengen wij in mindering op het uit te betalen bedrag. Wanneer alle gelden echter in depot blijven, brengen wij de bereidstellingskosten in mindering op het bouwdepot. U vindt de bereidstellingskosten terug op de sluitnota.

Het is mogelijk dat de rente bij Merius Hypotheken na het opmaken van de sluitnota nog wijzigt, waardoor het bedrag aan bereidstellingskosten ook kan wijzigen. Daarom controleren wij de dag voordat de gelden worden uitbetaald nog een keer of en hoeveel bereidstellingskosten de klant moet betalen. Als uit die controle blijkt dat er een wijziging heeft plaats gevonden in de te betalen bereidstellingskosten, ontvangt u hiervan bericht door middel van een aangepaste sluitnota.

Passeerbevestiging

Wanneer het passeren van de hypotheekakte heeft plaatsgevonden, stuurt u ons de passeerbevestiging via ECH toe. Als bijlage ontvangen wij graag een notarisverklaring, een afschrift van de hypotheekakte en een kopie van het getekende hypotheekaanbod.

Wijzigen passeerdatum

Het kan voorkomen dat een passeerdatum wijzigt. In dat geval verzoeken wij u de nieuwe passeerdatum uiterlijk 3 werkdagen vóór de huidige passeerdatum door te geven via ECH. Zo kunnen wij de wijziging ook tijdig in onze systemen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen drie werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, hoeft u de gelden die u al hebt ontvangen niet terug te storten. Wanneer u de gelden al hebt ontvangen en de nieuwe passeerdatum ligt meer dan drie werkdagen in de toekomst, dient u dit wel aan ons terug te betalen. Wij zullen dit dan later opnieuw aan u overmaken, wanneer u de gelden wederom opvraagt.

Geautomatiseerde wijzigingsverzoeken

Het kan voorkomen dat Merius Hypotheken uw bericht niet kan verwerken. In dat geval kunnen wij u een wijzigingsverzoek ; hierin wordt de betreffende fout altijd omschreven. In dit wijzigingsverzoek kan Merius Hypotheken u vragen uw bericht aan te passen en opnieuw via ECH te versturen. Het is daarom belangrijk dat u deze wijzigingsverzoeken goed in de gaten houdt.

Wijziging passeeropdracht en ECH zaaknummer

Als uw klant een wijziging aan Merius Hypotheken doorgeeft of als Merius Hypotheken een wijziging in de hypotheekaanvraag aanbrengt, wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder een nieuw ECH-zaaknummer. Het oude ECH-zaaknummer komt daarna te vervallen. U ontvangt hierover bericht via ECH. Vanaf dat moment dient u het nieuwe ECH-zaaknummer te gebruiken voor deze client en dit dossier.

Contact

Voor vragen over het gebruik van de ECH-applicatie op Notarisnet of voor technische vragen, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via 070 – 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl. Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.

Contact Merius Hypotheken

Hebt u inhoudelijke vragen over een zaak of suggesties voor Merius Hypotheken? Stuur dan een e-mail naar administratie@meriushypotheken.nl of neem op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur contact op met Merius Hypotheken via het telefoonnummer 088 – 205 64 65.

Notarisinstructie royementenproces 

Royeerproces

Vooralsnog maakt Merius Hypotheken geen gebruik van het royeerproces van ECH. Hebt u een aflosnota nodig? Stuur uiterlijk 15 werkdagen voor passeren een e-mail naar administratie@meriushypotheken.nl en u ontvangt de aflosnota van ons binnen 5 werkdagen voor passeren.

Contact

Voor vragen over het gebruik van de ECH-applicatie op Notarisnet of voor technische vragen, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ECH via 070 – 330 71 35 of via servicedesk@knb.nl. Voor vragen over het gebruik van ECH vanuit uw softwarepakket kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw eigen leverancier.

Contact Merius Hypotheken

Hebt u inhoudelijke vragen over een zaak of suggesties voor Merius Hypotheken? Stuur dan een e-mail naar administratie@meriushypotheken.nl of neem op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur contact op met Merius Hypotheken via het telefoonnummer 088 – 205 64 65.