ECH

Onderdeel van:

ING Bank N.V.

Proces:

Royeren

E-mail:

Telefoon:

020-5847710

Deelnemersinfo ING Bank

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

Maatschappij specifieke informatie 

 • Statutaire naam: ING Bank N.V.
 • Vestigingsplaats: Amsterdam
 • Kantooradres: Bijlmerdreef 106
 • Postcode en plaats: 1102 CT Amsterdam
 • Telefoon: 020-5847710 

Welke bestandtypes worden geaccepteerd?
Onbeveiligde PDF’s van maximaal 25 MB per bijlage. Per e-mail kunt u maximaal één bijlage toevoegen.

Algemene informatie/nieuwsberichten

Op www.ing.nl/notaris vindt u veel informatie over zowel het opvragen van een aflosnota via ECH als over een aanvraag buiten ECH om. 

Wel via ECH:

 • Geheel royement van particuliere hypotheken op een regulier onderpand.

 • Gedeeltelijk royement van particuliere hypotheken.

 • Gedeeltelijk royement van overbruggingshypotheken (toevoegen aan bestaande ECH-zaak s.v.p.).

 • Watervillahypotheek (woonark e.d.): u kunt uw aanvraag via ECH doen. Vermeld naam schip en brandmerk alstublieft in het ‘Opmerkingenveld’, indien beschikbaar. U krijgt onze reactie buiten ECH om, per e-mail. U kunt er ook voor kiezen om uw aanvraag buiten ECH om te doen via aflossen.hypotheken@ing.nl.

Niet via ECH:

 • Royement van hypotheekhouder ING Bank NV (WUB): verzoeken voor Westland Utrecht Bank graag via Stater aanvragen met de portal E-Notaris.

 • Royement van een zakelijke financiering: graag aanvragen via kredietwijzigen@ing.nl inclusief royementsvolmacht en hypotheekakte. Deze inschrijvingen herkent u in veel gevallen doordat er in de hypotheekakte wordt gesproken over “kredietnemer” in plaats van “schuldenaar”.

 • Royement van een financiering bij ING Real Estate Finance (REF): graag aanvragen
  via ref.accounting.cancellations@ing.com inclusief royementsvolmacht en hypotheekakte. Bij vragen kunt u ons bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 via 020 5647377.

 • Buitenlandhypotheek (onderpand in het buitenland) en Jachthypotheek (pleziervaartuig e.d.): graag met het formulier ‘Aflosnota Hypotheek opvragen’ (www.ing.nl/notaris) aanvragen
  via aflossen.hypotheken@ing.nl.

 • Het belast inbrengen van een pand bij een juridische omzetting: Graag aanvragen via juridischeomzetting@ing.nl. Als doorlooptijd voor de beoordeling hanteren wij 10 werkdagen voor de passeerdatum (voor oprichting nieuwe vennootschappen of belast inbrengen). Bij vragen kunt u ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 via 020-5847706.

Notarisinstructie royementenproces  

Royementenproces 

Verzoek aflosnota 

Tijdstip opvragen 
U vraagt de aflosnota’s uiterlijk 15 dagen voor de aflosdatum op. Verzoeken die u meer dan twee maanden voor de aflosdatum indient neemt ING niet in behandeling en zullen direct worden afgewezen. 

Geen aflosnota’s eind van de maand 
Tegen het einde van iedere maand kunnen wij gedurende een korte periode geen aflosnota’s opmaken. Kijkt u voor de exacte datums op www.ing.nl/notaris. Vraagt u tijdens één van deze periodes een (gewijzigde) aflosnota op, omdat de hypotheek in deze periode passeert? Dan maken wij de aflosnota op via een spoedprocedure. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer. 

Getekende volmacht 
– 

Aflosnota 

Opzegtermijn  
Sommige klanten hebben een hypotheek bij de ING met een opzegtermijn van 1 maand. In dat geval brengen wij standaard één maand rente in rekening vanaf aanvraagdatum; ook als de aflosdatum binnen die maand ligt. U kunt klanten doorverwijzen naar de hypotheekadviseur voor vragen. 

Situaties waarin u een gewijzigde aflosnota krijgt van ING:

 • De klant is door een rentedaling meer kosten voor vervroegde aflossing verschuldigd 
 • De klant wil zijn gekoppelde kapitaalverzekering, Spaarpolis, Bankspaarrekening of Beleggingsrekening verrekenen 

Wijziging aflosdatum (eerder of later passeren) 
Wijzigt de datum waarop u met de klant de royementsafspraak hebt? Dan vragen wij u om altijd de aflosdatum via de ECH-zaak te wijzigen; ook als u reeds een aflosnota van ING hebt ontvangen. Dit is belangrijk omdat het werkelijke moment van aflossen bepalend is in de wettelijke eisen over de berekening van kosten vervroegde aflossing. De geldigheidsduur van de aflosnota kan worden gebruikt voor het feit dat u enkele dagen moet wachten op een terugkoppeling van het Kadaster.

Géén dagrente in mindering brengen 
Hoewel de aflosnota optioneel vermeldt, vragen wij u om zelf geen dagrente in mindering te brengen. U vindt deze tekst ook in de Aflosnota zelf. Als u toch dagrente in mindering brengt dan kunnen wij de verwerking van de aflossing niet garanderen (het akkoord royement kan dan tot maanden op zich laten wachten omdat wij de resterende rente via een eigen procedure bij de klant zullen vorderen). 

Akkoord royement 
Uiterlijk 12 werkdagen nadat u aan de opschortende voorwaarden cq. betalingsverplichting hebt voldaan ontvangt u van ons het bericht ‘Akkoord Royement’. Om technische reden kan het voorkomen dat u dit bericht pas later van ons krijgt. De combinatie van de getekende royementsvolmacht, de aflosnota en de betaling van het verschuldigde aflossingsbedrag aan ING is voldoende om de doorhaling van de hypothecaire inschrijving te verzorgen. U kunt door middel van een wijzigingsverzoek of per telefoon eventueel om een bevestiging vragen dat uw betaling is ontvangen. Omdat wij weten dat u belang hecht aan het ‘Akkoord Royement’, werken wij eraan om dit bericht in alle situaties binnen de gestelde termijn te versturen.

Gedeeltelijk royement

In veel situaties vragen wij om een gevalideerd taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden), opgesteld door een erkende taxateur, waarin de waarde van het na gedeeltelijke doorhaling resterende gedeelte wordt gespecificeerd. U kunt het rapport meesturen als bijlage met het verzoek. Wanneer een klein perceeldeel wordt afgestaan dan is een taxatierapport soms niet nodig. Voor vragen kunt u ons bellen via het nummer 020 584 77 10.

Aandachtspunten maatschappij

Verrekenen van gekoppelde producten 
Vaak is het mogelijk om de afkoopwaarde van de gekoppelde kapitaalverzekering, Spaarpolis, Bankspaarrekening of Beleggingsrekening te verrekenen op de aflosnota. Vraag de aflosnota daarom ruim op tijd op, zodat ING tijd heeft om de gelden op te vragen. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden zijn. De benodigdheden kunt u uploaden in de case via ECH.

Aflosreden
en situatie

Verrekening
mogelijk

Benodigdheden

Opmerking

Verkoop
woning (geen tekort): verzoek tenminste 3 weken
voor aflosdatum
ingediend

 

Ja bij:
– Spaarpolis intern bij ING, ING Bankspaarrekening of ING
Beleggingsrekening- Nationale Nederlanden  Maatwerkverzekering

– Getekend verzoek van alle schuldenaren om
gekoppeld product te beëindigen en te verrekenen

 

 

Verkoop
woning (geen tekort): verzoek korter dan 3 weken voor aflosdatum ingediend

Ja bij:
– Spaarpolis intern bij ING,
ING Bankspaarrekening

– Getekend verzoek van alle schuldenaren om
gekoppeld product te beëindigen en te verrekenen

 

 

Verkoop
woning met tekort:

 

Ja

– Getekend
verzoek van alle schuldenaren om gekoppeld product te beëindigen en te
verrekenen

Indien
kapitaalverzekering buiten ING:

Uw voorlopige eindafrekening waaruit het
tekort blijkt

– Kopie afkoopwaarde van de polis (max. 6
maanden oud)

 

Indien
aanvraag korter dan 3 weken voor aflosdatum: mogelijk wordt 92% van de
afkoopwaarde als fictieve waarde verrekend

Oversluiten

Ja bij:

– Spaarpolis intern bij ING, ING Bankspaarrekening of ING
Beleggingsrekening
– Nationale Nederlanden  Maatwerkverzekering
– Spaarverzekering buiten ING
En mits:- de
gelden uit het gekoppeld product door ING zijn ontvangen vóór de aflosdatum.

– Getekend
verzoek van alle schuldenaren om gekoppeld product te beëindigen en te
verrekenen.
Als de gelden
nog niet zijn ontvangen dan moet de aflosdatum / passeerdatum worden verzet.
Beleggings-
en Levensverzekeringen buiten ING kunnen nooit worden verrekend bij
Oversluiten.

Na ontvangst van de benodigdheden beëindigen wij de Spaarpolis, Bankspaarrekening of Beleggingsrekening en/of claimen wij de kapitaalverzekering bij de verzekeraar. In het laatste geval zijn wij afhankelijk van de doorlooptijden van verzekeraars.  

Er is een tekort ontstaan 
Is de opbrengst van de verkoop (inclusief opbrengst van gekoppelde producten) alsnog onvoldoende? Of is er een tekort bij Oversluiten? Neemt u dan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 020 363 36 92 contact op met onze afdeling Collections. U kunt ook mailen naar IBREC.OHV@ing.nl. Vermeld u alstublieft het hypotheeknummer en stuur een nota van afrekening mee, plus het getekend verzoek van klant met een akkoord om gekoppelde producten te verrekenen. 

Overlijden 
De klant mag de hypotheek aflossen zonder kosten voor vervroegde aflossing als de aflossing plaatsvindt binnen 12 maanden na het overlijden van de (mede)schuldenaar of van de persoon met wie hij/zij een duurzame huishouding voerde. Voor deze situatie kiest u in ECH de aflosreden ’99 overig’ en vermeldt u hierbij ‘overlijden’.  

Contact 
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Bel dan 020 584 77 10. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.