ECH

Onderdeel van:

Volksbank N.V.

Proces:

Passeren & Royeren

Telefoon:

046478 81 46

Deelnemersinfo BLG Wonen

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort)

  • Via het ECH platform verstrekt BLG Wonen hypotheekfinancieringen voor de particuliere woningmarkt.
  • Daarnaast verwerkt BLG Wonen via het ECH platform royementen voor de particuliere woningmarkt.
  • BLG Wonen maakt sinds 1 januari 2017 samen met ASN Bank, RegioBank en SNS Bank deel uit van een familie van bankmerken onder de Volksbank N.V. BLG Wonen en de andere merken behouden hun eigen naam. 
  • Vanaf 2 juni 2021 gaat BLG Wonen administratiekosten in rekening brengen bij aflossing van de hypotheek. De in rekening gebrachte kosten zullen op de aflosnota vermeld worden.
  • Alle reguliere bestandsformaten worden ondersteund voor het indienen van uw verzoek.

Notarisinstructie passeerproces  

Passeerproces 

Passeeropdracht 
In de passeeropdracht geven wij het offertenummer mee als kenmerk maatschappij. 

Melden passeergegevens 
Natuurlijk proberen we alle verstrekkingsnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om de passeerverzoeken uiterlijk 5 werkdagen voor passeren in te dienen. 

Sluitnota/Passeeropdracht
– 

Melden gelden
Indien mogelijk ontvangen wij de specificatie via melden gelden direct met het doorgeven van de passeerdatum. Wanneer melden gelden niet verplicht is volstaat het om een nota van afrekening als bijlage te sturen. 

Passeerbevestiging 
Na het passeren stuurt u via ECH de hypotheekakte en het bewijs van inschrijving naar ons. U hoeft geen kopie per post of per mail aan ons te sturen. 

Aandachtspunten maatschappij
Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens. 

Contact 

Afdeling Verstrekken & Activeren 
Telefoonnummer: 046 – 478 81 46 
E-mail: passeerbericht@blg.nl 

Adres: 
Jos Klijnenlaan 288 
6164 AZ Geleen 

Correspondentieadres: 
Postbus 44 
6160 AA Geleen 

Notarisinstructie royementenproces  

Royementenproces

Verzoek aflosnota 
Zowel SNS Bank, BLG Wonen, RegioBank als ASN Bank zijn in het Kadaster ingeschreven onder hypotheekhouder Volksbank N.V.. Controleer daarom altijd aan de hand van de hypotheekakte of u het aflosverzoek bij de juiste bank indient.  

Interne verpande zekerheden: Spaarrekeninghypotheken (SEW), Beleggingsrekeninghypotheken (BEW) en Spaarhypotheken kunnen altijd verrekend worden met de aflosnota. De verrekening dient u in uw aflosverzoek te vermelden. 

Externe verpande zekerheden: De afkoop van de verpande polis kan tot 6 weken duren. Verpande polissen kunnen verrekend worden met de aflosnota indien er sprake is van een aantoonbaar tekort bij aflossing van de geldlening. Hiervoor moet de verpande polis op voorhand afgekocht worden. Om dit te beoordelen hebben wij een aantal documenten nodig. Deze documenten ontvangen wij graag bij voorkeur via de adviseur van de klant. Wij vragen u ook onze gezamenlijke relatie te verwijzen naar de betreffende adviseur om te vragen naar de mogelijkheden. Deze kan zich wenden tot onze afdeling Polisbeheer. Zij zijn bereikbaar via e-mail: polisbeheer@blg.nl, of via telefoonnummer 046-4788148. 

Natuurlijk proberen we alle aflosnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om het verzoek aflosnota uiterlijk 15 werkdagen voor de geplande aflosdatum in te dienen. 

Getekende volmacht 
In bijna alle gevallen ontvangt u de royementsvolmacht direct met de aflosnota.  

Het kan voorkomen dat u eerst de nota van afrekening naar ons toe moet sturen voordat u de royementsvolmacht ontvangt. In die situatie ontvangt u hierover een wijzigingsbericht. 

Aflosnota
Op de aflosnota vermelden wij het betalingskenmerk en de bankrekening waarnaar u het af te lossen bedrag kunt overmaken. Indien wij meerdere betalingskenmerken opgeven is het van belang dat u de betalingen ook separaat van elkaar naar ons overmaakt zodat de financiële afwikkeling geen vertraging op loopt.  

Akkoord royement
– 

Aandachtspunten maatschappij
Wijzigingsbericht, bijlage of nieuw aflosverzoek: Stuurt u aanvullende of gewijzigde informatie in een bestaand royementsverzoek? Dan sturen wij altijd een nieuwe aflosnota en getekende royementsvolmacht. Ook als er inhoudelijk geen wijzigingen zijn. 

Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens. 

Contact

  • Volksbank N.V. 
  • Royeren (Afdeling Regulier Beheer) 
  • Telefoonnummer: 046 – 478 81 47
  • E-mail: aflossingen@blg.nl
Voor vragen met betrekking tot interne oversluiters belt u 046 – 478 81 46 of mailt u naar passeerbericht@blg.nl. Voor vragen met betrekking tot Holland Woningfinanciering of Stater DBV belt u 030 – 29 14 999.

Adres:
Jos Klijnenlaan 288
6164 AZ Geleen  

Correspondentieadres:
Postbus 44 
6160 AA Geleen