ECH

Onderdeel van:

Volksbank N.V. 

Proces:

Passeren & Royeren

E-mail:

nieuweaanvragen@asnbank.nl

Telefoon:

030 – 291 4992 

Deelnemersinfo ASN Bank

Notarisinstructie passeerproces 

Algemene informatie/nieuwsberichten 

 • Via het ECH platform verstrekt ASN Bank hypotheekfinancieringen voor de particuliere woningmarkt.
 • ASN Bank maakt sinds 1 januari 2017 samen met BLG Wonen, RegioBank en SNS Bank deel uit van een familie van bankmerken onder de Volksbank N.V. ASN Bank en de andere merken behouden hun eigen naam. 
 • Vanaf 2 juni 2021 gaat ASN administratiekosten in rekening brengen bij aflossing van de hypotheek. De in rekening gebrachte kosten zullen op de aflosnota vermeld worden.

Passeerproces

 • Passeeropdracht 
  In de passeeropdracht geven wij het offertenummer mee als kenmerk maatschappij. 

 • Melden passeergegevens 
  Natuurlijk proberen we alle verstrekkingsnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om de passeerverzoeken uiterlijk 5 werkdagen voor passeren in te dienen. 

 • Sluitnota/Passeeropdracht 

 • Melden gelden 
  Indien mogelijk ontvangen wij de specificatie via melden gelden direct met het doorgeven van de passeerdatum. Wanneer melden gelden niet verplicht is volstaat het om een nota van afrekening als bijlage te sturen. 

 • Passeerbevestiging 
  Na het passeren stuurt u via ECH de hypotheekakte en het bewijs van inschrijving naar ons. U hoeft geen kopie per post of per mail aan ons te sturen. 

Aandachtspunten maatschappij

Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens. 

Contact 

Afdeling Verstrekken & Activeren 

Telefoonnummer: 030 – 291 4992 
E-mail:  nieuweaanvragen@asnbank.nl 

Postbus 924 
3500 AX Utrecht 

Notarisinstructie royementenproces 

Maatschappij specifieke informatie 

 • Volksbank N.V. 
 • Royeren (Afdeling Regulier Beheer) 
 • Telefoonnummer: 030 – 291 4993 
  E-mail: regulierbeheer@asnbank.nl 
  Postbus 924 
  3500 AX Utrecht

   

  Alle reguliere bestandsformaten worden ondersteund voor het indienen van uw verzoek.

Algemene informatie/nieuwsberichten (kort) 

 • Via het ECH platform verwerkt ASN Bank royementen voor de particuliere woningmarkt 
 • ASN Bank maakt sinds 1 januari 2017 samen met BLG Wonen, RegioBank en SNS Bank deel uit van een familie van bankmerken onder de Volksbank N.V. SNS Bank en de andere merken behouden hun eigen naam.  
 

Royementenproces 

Verzoek aflosnota 

Zowel SNS Bank, BLG Wonen, RegioBank als ASN Bank zijn in het Kadaster ingeschreven onder hypotheekhouder Volksbank N.V.. Controleer daarom altijd aan de hand van de hypotheekakte of u het aflosverzoek bij de juiste bank indient. 

Interne verpande zekerheden: Spaarrekeninghypotheken (SEW), Beleggingsrekeninghypotheken (BEW) en Spaarhypotheken kunnen altijd verrekend worden met de aflosnota. De verrekening dient u in uw aflosverzoek te vermelden. 

Natuurlijk proberen we alle aflosnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om het verzoek aflosnota uiterlijk 15 werkdagen voor de geplande aflosdatum in te dienen. 

Getekende volmacht 
In bijna alle gevallen ontvangt u de royementsvolmacht direct met de aflosnota.  

Het kan voorkomen dat u eerst de nota van afrekening naar ons toe moet sturen voordat u de royementsvolmacht ontvangt. In die situatie ontvangt u hierover een wijzigingsbericht. 

Aflosnota 

Op de aflosnota vermelden wij het betalingskenmerk en de bankrekening waarnaar u het af te lossen bedrag kunt overmaken. Indien wij meerdere betalingskenmerken opgeven is het van belang dat u de betalingen ook separaat van elkaar naar ons overmaakt zodat de financiële afwikkeling geen vertraging op loopt.   

Akkoord royement 

  

Aandachtspunten maatschappij: 

Wijzigingsbericht, bijlage of nieuw aflosverzoek: Stuurt u aanvullende of gewijzigde informatie in een bestaand royementsverzoek? Dan sturen wij altijd een nieuwe aflosnota en getekende royementsvolmacht. Ook als er inhoudelijk geen wijzigingen zijn.  

Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens. 

 

Contact 

Afdeling Regulier Beheer

Telefoonnummer: 030 – 291 4993 
E-mail:  regulierbeheer@asnbank.nl 

Postbus 924 
3500 AX Utrecht