ECH

Manon Eustatia: “Treed snel toe tot ECH!”

“Voor ons als kantoor met veel eigendomsoverdrachten in het particuliere onroerend goed, biedt ECH de juiste tools om snel, adequaat en efficiënt de benodigde stukken van banken te vergaren. Als het gaat om aflosnota’s met bijbehorende royementsvolmachten biedt ECH met name snelheid bij het aanleveren van de benodigde informatie.

Ten aanzien van nieuwe hypotheken hanteert ECH een duidelijke digitale communicatie en is er gelukkig geen sprake meer van papieren post.

In een vastgoedmarkt waarin cliënten op steeds kortere termijn willen overdragen, is het voor de notaris van belang om snel de benodigde stukken van de banken te verkrijgen. Bij banken die niet aangesloten zijn bij ECH, zijn opzegtermijnen van een maand tegenwoordig geen bijzonderheid meer. Dit is nog wel eens reden om een overdracht te moeten uitstellen, tot teleurstelling van cliënten. Reden te meer voor de betreffende banken om zich bij ECH aan te sluiten.

ECH is in ons softwaresysteem ingebouwd en kent daardoor nog meer voordelen. Zo wordt alle correspondentie direct in het digitale kantoordossier opgeslagen.

Sinds wij werken met ECH, is de foutenmarge en de hoeveelheid tijd die besteedt wordt aan royementen en hypotheken drastisch afgenomen. Mijn advies is dus aan de banken om snel toe treden tot ECH!”

Manon Eustatia, notaris

Deel dit bericht!