RNHB

Adresgegevens:

RNHB
WTC Utrecht, Stadsplateau 10
3521 AZ Utrecht

Instructies voor het notariaat:

Passeren

1. RNHB zendt “Voorlopige passeeropdracht” aan Notaris;
2. Notaris zendt “Melden passeergegevens” aan RNHB;
3. Notaris zendt “Melden gelden Notaris” aan RNHB (optioneel);
4. RNHB zendt “Definitieve passeeropdracht” aan Notaris;
5. Notaris zendt “Bewaardersverklaring” aan RNHB.

Fraudeparagraaf

In de ECH passeeropdracht is standaard een fraudeparagraaf opgenomen. Voor de RNHB is deze tekst niet van toepassing bij handelsfinancieringen. Dit zal als zodanig ook in de passeeropdracht worden vermeld onder extra opmerkingen.

Conceptakte

RNHB wil graag voor passeren de conceptakte als bijlage via ECH ontvangen.

U kunt op twee manieren een bijlage via ECH versturen:
• Bij een procesbericht: Bijvoorbeeld met ‘melden passeergegevens’ of ‘melden gelden’
• Via een bijlagebericht

www.rnhb.nl