ING

Algeheel aflossen ING hypotheken via ECH

Voor het aanvragen van aflosnota’s voor algeheel aflossen (royeren) verzoeken wij u gebruik te maken van ECH.
Maakt u geen gebruik van ECH? Dan vindt u op ING.nl/notaris meer informatie over het opvragen van een aflosnota.

Verzoeken die volledig via ECH worden afgehandeld

 • geheel royement van particuliere hypotheken op een regulier onderpand
 • gedeeltelijk royement van overbruggingshypotheken

Verzoeken die (nog) niet via ECH verlopen

 • Gedeeltelijk royement (behalve van overbruggingshypotheken); deze verzoeken mailt u naar hypotheek.zekerheden@ing.nl. Als u vragen heeft kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact met ons opnemen via 020 5847710.
 • Royement van een zakelijke financiering; deze verzoeken mailt u samen met de royementsvolmacht en de hypotheekakte naar kredietwijzigen@ing.nl. Deze verzoeken herkent u in veel gevallen doordat er in de hypotheekakte wordt gesproken over “kredietnemer” in plaats van “schuldenaar”. Is er in de hypotheekakte sprake van een ‘schuldenaar’, dan kan het verzoek wel via ECH ingediend worden. Als u vragen heeft kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen via 020 5847701.
 • Royement van een financiering bij ING Real Estate Finance (REF); deze verzoeken mailt u samen met de royementsvolmacht en de hypotheekakte naar ref.mkb@ing.nl. Als u vragen heeft kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen via 020 6522922.
 • Gedeeltelijk royement van overbruggingshypotheken die nog niet zijn ingeschreven in het Kadaster. U kunt deze aflosverzoeken pas via ECH indienen wanneer de inschrijfgegevens bekend zijn. Als u vragen heeft kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen via 020 5847710.
 • Geheel royement van een Buitenlandhypotheek (onderpand in het buitenland). Op ING.nl/notaris kunt u het formulier “Aflosnota opvragen” downloaden en vervolgens mailen naar aflossen.hypotheken@ing.nl. U kunt maximaal 1 onbeveiligde PDF van maximaal 11 MB meesturen. Bijlages in de vorm van Word, Excel of ander format kunnen wij niet ontvangen.
 • Geheel royement van een Watervillahypotheek (woonark e.d.). Op ING.nl/notaris kunt u het formulier “Aflosnota opvragen” downloaden en vervolgens mailen naar aflossen.hypotheken@ing.nl.U kunt maximaal 1 onbeveiligde PDF van maximaal 11 MB meesturen. Bijlages in de vorm van Word, Excel of ander format kunnen wij niet ontvangen.
 • Geheel royement van een Jachthypotheek (pleziervaartuig e.d.). Op ING.nl/notaris kunt u het formulier “Aflosnota opvragen” downloaden en vervolgens mailen naar aflossen.hypotheken@ing.nl. U kunt maximaal 1 onbeveiligde PDF van maximaal 11 MB meesturen. Bijlages in de vorm van Word, Excel of ander format kunnen wij niet ontvangen.

Verzoeken met hypotheekhouder ING Bank NV (WUB)

Dit betreft hypotheken die bij WestlandUtrecht Bank lopen. De aflosnota’s hiervoor vraagt u op bij WestlandUtrecht Bank. Wij kunnen deze verzoeken niet afhandelen.

Tijdstip opvragen

U vraagt de aflosnota’s uiterlijk 15 dagen voor de aflosdatum op. Verzoeken die u meer dan 2 maanden voor de aflosdatum indient kunnen we niet in behandeling nemen en zullen direct worden afgewezen.

Aanvullende gegevens doorgeven (onderpandadres en hypotheeknummer)

Wilt u behalve de vereiste gegevens ook altijd het adres, huisnummer en de postcode van het onderpand en indien bekend hypotheeknummer(s) doorgeven? Dit bespoedigt de afhandeling. U kunt het hypotheeknummer bij ‘Opmerkingen’ vermelden.

Een bijlage versturen

Binnen ECH is het mogelijk om een bijlage te versturen. U kunt alleen onbeveiligde PDF’s van maximaal 11 MB per bijlage sturen. Bijlages in de vorm van Word, Excel of ander format kunnen wij niet ontvangen.

Geen aflosnota’s mogelijk

Tegen het einde van iedere maand kunnen wij gedurende een korte periode geen aflosnota’s opmaken. Kijkt u voor de exacte data op ING.nl/notaris.

Vraagt u tijdens 1 van deze periodes een (gewijzigde) aflosnota op, omdat de hypotheek in deze periode passeert? Dan maken wij de aflosnota op via een spoedprocedure. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via 020 584 77 10, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Het kan zijn dat door de spoedprocedure de maandnota dubbel in rekening wordt gebracht bij uw klant. In dat geval kan de klant de nota binnen 56 dagen terugboeken door in Mijn ING te kiezen voor ‘Incasso’s’ en vervolgens op ‘Terugboeken’. Indien de klant niet beschikt over Mijn ING, kan hij/zij contact met ons opnemen via 020 22 888 88.

Goed om te weten

Opzegtermijn ING Hypotheek voor klant

Het kan zijn dat u vragen krijgt van klanten die een hypotheek hebben met een opzegtermijn van 1 maand. Hierbij brengen wij namelijk altijd 1 maand rente in rekening, ook als de aflosdatum binnen 1 maand plaatsvindt. Het gaat hier om alle hypotheeknummers met uitzondering van de hypotheeknummers die beginnen met ‘092’.

Wijziging aflosdatum (eerder of later passeren)

Gaat de ECH-zaak eerder passeren dan de oorspronkelijke aflosdatum? Dan vragen wij u hiervoor altijd een wijziging bij ons in te dienen via ECH (onder hetzelfde ECH-zaaknummer) met hierin de nieuwe aflosdatum. Heeft u al een aflosnota van ons ontvangen? Ook dan ontvangen wij graag de nieuwe aflosdatum via ECH. U ontvangt dan een nieuwe aflosnota van ons. Hoewel op de aflosnota vermeldt, vragen wij u om zelf geen dagrente in mindering te brengen. Anders kunnen wij de verwerking van de aflossing niet garanderen.

Als de ECH-zaak later passeert kunt u de dagrente die vermeld staat op de aflosnota wel zelf optellen bij het aflosbedrag. Let bij later passeren wel op de uiterste geldigheidsdatum van de aflosnota.

Gevallen waarin u een wijzigingsverzoek van ons ontvangt

In de volgende gevallen ontvangt u via ECH een wijziging van ons:

 • De klant is door rentedaling meer aflossingskosten (boete) verschuldigd
 • De klant wil zijn gekoppelde polis/ Bankspaarrekening/ Beleggingsrekening verrekenen
 • De gegevens van het onderpand zijn onjuist en of onvolledig vermeld

Bijzondere situaties

Combinatie aanvraag van algeheel en gedeeltelijk royement

Let op! Een verzoek voor een algeheel royement in combinatie met een gedeeltelijk royement van een overbruggingshypotheek (ingeschreven op hetzelfde onderpand) ontvangen wij graag onder 1 ECH-zaaknummer. Dit bespoedigt de afhandeling en voorkomt onnodig berichtenverkeer over en weer.

Betreft de combinatie van een algeheel royement met een gedeeltelijk royement geen overbruggingshypotheek, dan doet u via ECH alleen het verzoek voor algeheel royement en mailt u het verzoek voor gedeeltelijk royement naar hypotheek.zekerheden@ing.nl.

Overlijden

De klant mag de hypotheek aflossen zonder aflossingskosten (boete aflossen) als de aflossing plaatsvindt binnen 12 maanden na het overlijden van de medeschuldenaar of van de persoon met wie hij/zij een duurzame huishouding voerde. Voor deze situatie kiest u in ECH de aflosreden ’99 overig’ en vermeldt hierbij ‘overlijden’.

Verrekenen van gekoppelde producten

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de afkoopwaarde van de gekoppelde polis, Bankspaarrekening en of Beleggingsrekening bij passeren te verrekenen. Vraagt u de aflosnota dan wel ruim op tijd op, want de extra doorlooptijd hierbij is minimaal 5 werkdagen. Verzoeken die te laat worden ingediend kunnen niet worden verrekend.

Verrekenen is mogelijk bij:

 • Verkoop met tekort
 • Oversluiten (m.u.v. Levenhypotheken)
 • Verkoop; (Alleen bij Beleggers-, Fondsenmix- en Meerwaardehypotheek)

Om de verrekening soepel te laten verlopen, vragen we u de volgende stukken via ECH als bijlagen bij het verzoek te versturen:

Bij verkoop met tekort:

 • Afrekening van u waaruit het tekort blijkt;
 • Ondertekend verzoek van de klant;
 • Bij een Levenhypotheek: recente (niet ouder dan 6 maanden) afkoopwaarde van de gekoppelde polis.

Wij brengen 92% van de waarde van de polis of Beleggingsrekening in mindering op de aflosnota.

Is de opbrengst (na verrekening) onvoldoende? Neemt u dan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 020 363 36 92 contact op met de afdeling Collections. U kunt ook mailen naar IBREC.OHV@ing.nl. U vermeldt dan het hypotheeknummer en stuurt de nota van afrekening mee.

Bij verkoop & oversluiten:

 • Ondertekend verzoek van de klant;

Na ontvangst van de stukken beëindigen wij de beleggingsrekening en/of claimen wij de gelden bij de verzekeraar. Let op! Verrekenen is alleen mogelijk wanneer de gelden voor de passeerdatum bij ons binnen zijn. Wij zijn daarbij afhankelijk van de doorlooptijden van de verzekeraars.

Zijn de gelden op de passeerdatum nog niet binnen? Dan is verrekenen niet mogelijk en moet de passeerdatum worden uitgesteld.

 

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Bel dan 020 584 77 10. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.