Allianz

Allianz wordt in april 2020 aangesloten op ECH voor het proces passeren.

Hieronder een toelichting op dit proces.

Let op! Het is mogelijk dat u tot en met oktober 2020 nog buiten ECH passeerberichten ontvangt. Deze worden dan niet via ECH behandeld.

Passeeropdracht
U ontvangt de passeeropdracht van ons via ECH met als bijlage de invulinstructie. Op basis hiervan kunt u, samen met de meest recente hypotheekakte vanuit de modellenbank van de KNB, de hypotheekakte opstellen.

Passeergegevens
U kunt nu de passeerdatum, het passeertijdstip invullen en aangeven of u een specifiek bedrag nodig heeft. De passeerdatum die u kunt opgeven, ligt minimaal 3 werkdagen in de toekomst. Lukt dit niet op tijd? Bel ons gerust op 010 242 1598, dan bekijken we de mogelijkheden.

Melden gelden
Wij verzoeken u het melden van de gelden dezelfde dag in te dienen als de Passeergegevens, maar uiterlijk 3 werkdagen voor passeren. Houdt u bij het melden van de gelden alstublieft rekening met het bedrag dat aan eigen middelen moet worden ingebracht. Het melden van gelden willen wij alleen bij nieuwbouw ontvangen.

Gaat het om nieuwbouw? Stuur ons dan de notarisafrekening en een overzicht van de vervallen termijnen als bijlage mee.

Sluitnota
In de sluitnota staat het uitbetaalbedrag en staan de notaregels vermeld.

Op de dag van passeren kan er een wijzigingsbericht volgen omdat er op dat moment nog een laagste rentecontrole wordt uitgevoerd. Het gevolg hiervan kan een lagere rente zijn of alsnog of juist geen bereidstellingskosten.

Passeerbevestiging
Na het passeren ontvangen wij graag binnen 3 werkdagen de passeerbevestiging met als bijlage het afschrift van de hypotheekakte, de notarisverklaring en het bewijs van inschrijving in het hypothekenregister van het Kadaster.

Is de passering uitgesteld of gaat de passering niet door? Geef dit via ECH aan ons door. Heeft u de gelden al ontvangen? Dan kunt u deze terugstorten op de rekening waarvan u het heeft ontvangen. Bij een uitstel van minder dan 5 werkdagen vragen wij u om de gelden niet terug te storten.

Aandachtspunten bij Allianz:

  1. Wijzigen passeerdatum
    Wij verzoeken u een wijziging van de passeerdatum altijd uiterlijk 3 werkdagen voor de huidige passeerdatum via ECH door te geven. Dit zorgt ervoor dat wij de wijziging ook tijdig in onze systemen kunnen doorvoeren. Als de nieuwe passeerdatum binnen 5 werkdagen na de oorspronkelijke passeerdatum plaatsvindt, is het niet nodig om eventueel ontvangen gelden terug te storten.
  1. Wijziging passeeropdracht
    Als uw klant een wijziging aan ons doorgeeft of als wij een wijziging doen, dan wordt er een nieuwe passeeropdracht aangemaakt onder hetzelfde ECH zaaknummer. U ontvangt hierover bericht via ECH.
  1. Melden gelden
    Indien u heeft aangegeven dat u de gelden wilt gaan specificeren, dan zullen wij wachten met het uitbetalen tot de specificatie van de gelden ontvangen is.

 

Heeft u nog vragen?
Voor inhoudelijke vragen over een zaak kunt u contact opnemen met Quion via het telefoonnummer 010 242 1598. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur.

Uw mening is belangrijk. Geef verbeteringen aan ons door!
Heeft u een vraag, opmerking of verbetering over ons ECH proces? Stuur dan een e-mail naar FunctioneelOntwikkeling@Quion.com.