Voordelen

Voordelen van ECH

Betrokkenheid: Bent u op ECH aangesloten, dan denkt u per definitie mee met het verder optimaliseren van de processen tussen u en het notariaat. U treedt toe tot de Raad van Advies en kunt participeren in een projectwerkgroep waarin vertegenwoordigers uit de bancaire en notariële wereld elkaar ontmoeten. ECH faciliteert hierin. Notarissen en hypothecair financiers gaan elkaar beschouwen als servicepartners in de hypotheekketen.

Afspraken: Net als alle notariskantoren conformeert u zich aan een gemeenschappelijke set van procedurele en juridische afspraken aangaande de digitale gegevensuitwisseling. Dit biedt zekerheid en voorkomt ‘ruis op de lijn’. Zekerheid is één van de voorwaarden om kwaliteit te kunnen garanderen.

Uniformiteit: De ECH berichtenstandaard dwingt af dat alle partijen gegevens, berichten (documenten) altijd compleet volgens afspraak en binnen de afgesproken tijdslijnen met elkaar uitwisselen. Dit gebeurt dan ook nog eens via één distributiemedium: ECH. Ontvangen en versturen van brieven, faxen, e-mails, is dan ook volkomen overbodig geworden.

Straight Through Processing (STP): De tijd van ‘iedere partij zijn eigen brief/inhoud en procedure’ is daarmee verleden tijd. Dit maakt het zowel aan de kant van de notaris als van de financier mogelijk om intern de eindjes aan elkaar te knopen. Gegevens kunnen worden hergebruikt in diverse systemen en als trigger(s) dienen om vervolgprocessen geautomatiseerd te laten verlopen. Dit komt de snelheid van handelen en de kwaliteit uiteindelijk ten goede.

Papierloos: Een groot deel van de ‘oude’ overhead in het hypotheekproces werd veroorzaakt door al het papierwerk en afgeleide processen (overtypen van gegevens, archiveren van dossierstukken, e.d.) Dit is met ECH niet meer nodig. De compleet gedigitaliseerde gegevensuitwisseling (incl. documenten) gebeurt binnen een dossier. Overtypen, handmatig toetsen, scannen en archiveren, nabellen en herstellen behoort tot het verleden.

Up-to-date notariskantoorgegevens: Met ECH zijn uw notariskantoorgegevens (inclusief derdengeldenrekeningen) altijd actueel. ECH betrekt haar gegevens deels uit de bronbestanden van de KNB (Ledenadministratie). Notariskantoren ontstaan en verdwijnen, fuseren of splitsen, kantoren verhuizen, notarissen worden benoemd en defungeren en derdengeldenrekeningen muteren. Met andere woorden: notaris- en kantoorgegevens zijn veelvuldig aan verandering onderhevig. Het op orde houden van de notarisbestanden is voor veel hypothecair financiers een arbeidsintensief proces met flinke risico’s. Actuele notarisbestanden zijn essentieel voor iedere geldverstrekker. De praktijk leert dat verouderde kantoorgegevens nog steeds deel uitmaken van menige bankadministratie.

Betrouwbaarheid: ECH staat voor betrouwbaarheid. Als hypothecair financier ben u er altijd zeker van dat u met het juiste notariskantoor zaken doet en dat u gelden overmaakt naar een betrouwbaar en gevalideerd rekeningnummer van de notaris. Alle notariskantoren worden geautoriseerd en geauthenticeerd op het ECH platform.

Veiligheid: Met ECH werkt u veilig. Uw gegevens zijn veilig voor de tijd dat ECH die bewaart. Een dubbel uitgevoerd en zwaar gecertificeerd datacenter zorgt ervoor dat niemand anders dan u bij uw gegevens kan komen. Tijdens het transport van gegevens (verzenden/ontvangen) worden deze versleuteld over een beveiligd deel van het Internet uitgewisseld.

Beschikbaarheid: ECH garandeert een 99,96% beschikbaarheid van de infrastructuur 24 uur, 7 dagen in de week. Hiermee bent u en zijn notariskantoren niet per definitie meer gebonden aan de traditionele kantooruren. ECH is dag en nacht beschikbaar.

Kwaliteit: Allen bovenstaande karakteristieken van ECH zorgen er samen voor dat de processen tussen financier en notaris v.w.b. het aflossen en passeren van hypotheken kwalitatief gezien een aanzienlijke ‘boost’ krijgen. Dit is bewezen en aantoonbaar bij de partijen die al langer met ECH werken. Sterker nog, een aantal hypothecair financiers werkt alleen nog maar via ECH omdat het risico op fouten aanzienlijk lager is gebleken dan met de ‘oude’ manier van werken.

Ketenintegratie: De twee processen die ECH met haar berichtenstandaard ondersteunt (aflossingen en passeringen) tussen hypothecair financiers en notariskantoren, zijn op haar beurt een onderdeel uit de grotere hypotheekketen met meerdere ketenpartners. Denk hierbij aan: het Kadaster t.b.v. inschrijvingen en doorhalingen, het intermediair die bemiddelt in de financiering voor dezelfde klant, hetzelfde onderpand, e.d. Denk ook aan de makelaar die over het algemeen de koopovereenkomst opmaakt, denk aan verstrekkers van bankgaranties voor diezelfde klant. In alle gevallen betreft het hetzelfde dossier. ECH streeft naar optimale efficiency. Als dat betekent dat afspraken gemaakt kunnen/moeten worden over een verder gestandaardiseerde vorm van gegevensuitwisseling met Ketenpartners, dan zal ECH daarvoor openstaan.

Efficiency: Alle bovengenoemde voordelen leiden tezamen tot een aanzienlijk (aantoonbaar en bewezen) sneller proces, tegen lagere kosten en een hogere kwaliteit.

Wilt u meer weten over ECH, klik hier