ECH

Privacy Statement Dienstverlening

Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens over u doordat u 1) de website ech.nl bezoekt, 2) van dienstverlening van een bij Stichting ECH aangesloten hypothecair financier of notariskantoor gebruik maakt betreffende het vestigen, aflossen en / of royeren van een hypotheek. In geval van (2) doen wij dit enkel met toestemming en in opdracht van de hypothecair financier of notariskantoor.

Wanneer u werkzaam bent voor, of vertegenwoordiger bent van een hypothecair financier of notariskantoor, dan geldt deze privacy statement niet. In plaats daarvan verwijzen wij u naar de Privacy Statement Deelnemers ECH.

Contactgegevens Stichting ECH
http://www.ech.nl
Aan de afdeling Privacy
Spui 184 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070-3307201
E-mail: privacy@ech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ECH verwerkt in geval (1) u de website ech.nl bezoekt de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Stichting ECH verkrijgt en verwerkt indien (2) u gebruikt maakt van dienstverlening betreffende het vestigen, aflossen of royeren van een hypotheek, van een aangesloten hypothecair financier of notariskantoor één of meerdere van de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ECH verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden
Stichting ECH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een grondslag voor hebben. Deze grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst tussen de hypothecair financier of notariskantoor en Stichting ECH, waarbij eerstgenoemde verwerkingsverantwoordelijke (partij die bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden) is en Stichting ECH optreedt als verwerker (een partij die uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt); of indien de hypothecair financier gebruik maakt van een zogenaamde ‘servicer’, dan is deze laatstgenoemde verwerker en treedt ECH op als subverwerker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ECH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • In geval van (1) bewaren wij uw gegevens voor de duur van 1 jaar.
 • In geval van (2) bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 maanden na het afronden van het (communicatie)proces van het dossier tussen de hypothecair financier en notariskantoor betreffende het royeren of vestiging van uw hypotheek.
 • Indien in geval van (2) geen afronding plaatsvindt, worden uw gegevens 13 maanden na de laatste activiteit verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ECH verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven noch opgeslagen buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ECH gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting ECH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website zodat wij de inhoud en inrichting van onze site beter op uw wensen kunnen afstemmen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ECH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

In geval van (2) kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw notariskantoor of hypothecair financier. Daarnaast kunt u ons een e-mail sturen of bellen. Wij helpen u vervolgens om uw verzoek te registreren.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ECH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ECH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn, in geval van (2): encryptie, toegangscontroles en screening van medewerkers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Laatst bijgewerkt: 13 januari 2021