Privacy Statement Dienstverlening ECH

Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens over u doordat u 1) de website ech.nl bezoekt, 2) van dienstverlening van een bij Stichting ECH aangesloten hypothecair financier of notaris gebruik maakt betreffende het vestigen, aflossen en / of royeren van een hypotheek. In geval van (2) doen wij dit enkel met toestemming en in opdracht van de hypothecair financier of notaris.

Wanneer u werkzaam bent voor, of vertegenwoordiger bent van een hypothecair financier of notariskantoor, dan geldt deze privacy statement niet. In plaats daarvan verwijzen wij u naar de Privacy Statement Stichting ECH.

Contactgegevens Stichting ECH
http://www.ech.nl
Aan de afdeling Privacy
Spui 184 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070-3307201
E-mail: privacy@ech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ECH verwerkt in geval (1) u de website ech.nl bezoekt de volgende gegevens:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Stichting ECH verkrijgt en verwerkt in geval (2) u gebruikt maakt van dienstverlening betreffende het vestigen, aflossen of royeren van een hypotheek, van een aangesloten hypothecair financier of notaris één of meerdere van de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ECH verwerkt in geval (2) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– financiële gegevens

Verwerkingsdoeleinden

Stichting ECH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Deze wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
  • Het uitvoeren van de overeenkomst tussen de hypothecair financier of notaris en Stichting ECH, waarbij eerstgenoemde gegevensverantwoordelijke is en Stichting ECH optreedt als verwerker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ECH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • In geval van (1) bewaren wij uw gegevens voor de duur van 1 jaar.
  • In geval van (2) bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 maanden na het afronden van het (communicatie)proces betreffende het royeren of vestiging van uw hypotheek.
  • Indien in geval van (2) geen afronding plaatsvindt, worden uw gegevens 13 maanden na de laatste activiteit verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ECH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens anders dan (1) worden niet doorgegeven noch opgeslagen buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting ECH gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting ECH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij de inhoud en inrichting van onze site beter op uw wensen kunnen afstemmen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ECH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

In geval van (2) kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw notaris of hypothecair financier. Daarnaast kunt u ons een e-mail sturen of bellen. Wij helpen u vervolgens om uw verzoek te registreren.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ECH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting ECH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn, in geval van (2): encryptie, toegangscontroles en screening van medewerkers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.