ECH

Privacy Statement Deelnemers ECH

Stichting ECH verwerkt persoonsgegevens over u doordat u medewerker of vertegenwoordiger bent van een

 • Aangesloten hypothecair financier
 • Aangesloten servicer
 • Aangesloten notariskantoor
 • Niet-aangesloten partij die contact met ons heeft opgenomen

Indien u zich heeft aangemeld voor de ECH Nieuwsbrief, of wanneer u gebruik maakt van dienstverlening van een bij Stichting ECH aangesloten hypothecair financier, servicer of notaris betreffende het vestigen, aflossen en/of royeren van een hypotheek en/of het stellen van een bankgarantie – dan is de Privacy Statement Dienstverlening ECH van toepassing.

Contactgegevens Stichting ECH
www.ech.nl
Aan de afdeling Privacy
Spui 184 – 2511 BW Den Haag
Telefoon: 070-3307201
E-mail: privacy@ech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ECH verwerkt één of meerdere van de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Gegevens werkgever
 • Contactgegevens, waaronder (zakelijk) e-mail en (zakelijk) telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze internetapplicatie van ECH
 • Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u of uw werkgever een overeenkomst met Stichting ECH heeft gesloten, verwerken wij ook de volgende informatie:

 • Financiële gegevens (van uw werkgever)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ECH verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Verwerkingsdoeleinden
Stichting ECH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst tussen de hypothecair financier of notariskantoor en Stichting ECH, waarbij eerstgenoemde verwerkingsverantwoordelijke (partij die bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden) is en Stichting ECH optreedt als verwerker (een partij die uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt); of indien de hypothecair financier gebruik maakt van een zogenaamde ‘servicer’, dan is deze laatstgenoemde verwerker en treedt ECH op als subverwerker. De grondslagen hiervoor zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • Registratie voor bijeenkomsten en evenementen georganiseerd door Stichting ECH. De grondslag hiervoor is: gerechtvaardigd belang en/of toestemming.
 • Communicatie m.b.t. ondersteuning bij / vragen over / verkoop van onze dienstverlening. De grondslagen hiervoor zijn: gerechtvaardigd belang, toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • Facturatie over de door u afgenomen diensten. De grondslagen hiervoor zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting ECH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Uw persoonsgegevens: zolang u en/of uw werkgever een overeenkomst heeft met Stichting ECH en drie daarop volgende jaren.
 • Facturatie: onbeperkt.
 • Registratie voor bijeenkomsten, communicatie m.b.t. ondersteuning, vragen en verkoop: tot maximaal 1 (één) jaar na het laatste wederzijdse contactmoment.
 • Logging: gedurende 13 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ECH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ECH gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de internetapplicatie van ECH wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de internetapplicatie van ECH naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tevens zet Stichting ECH logging in op haar reguliere dienstverlening. Dit houdt in dat voor ieder bericht dat wordt verzonden, persoonsgegevens van de verzender aangevuld met datum en tijdstip wordt opgeslagen. Deze logging wordt gebruikt om mogelijke procesverbeteringen te signaleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ECH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt hiervoor zowel telefonisch als per e-mail contact opnemen. Hierop ontvangt u een formulier waarin u exact kunt aangeven wat uw verzoek is. Dit formulier helpt ons uw verzoek sneller te verwerken.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ECH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ECH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn encryptie, toegangscontroles en screening van medewerkers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Versie 1.7a; bijgewerkt op 29 november 2022