De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

logo KNB

Alle notariskantoren in Nederland met een onroerendgoedpraktijk zijn op ECH aangesloten en dat zijn er ongeveer 920. Zij worden in het ECH bestuur vertegenwoordigd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB bevordert een kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke dienstverlening van het Nederlandse notariaat. De beroepsorganisatie zorgt ervoor dat (kandidaat-)notarissen goed zijn opgeleid en zich bijscholen via het cursus- en opleidingsprogramma. Zo blijft hun kennis up-to-date en leren ze nieuwe vaardigheden. De KNB ondersteunt de (kandidaat-)notarissen in hun dagelijkse beroepsuitoefening. Dit doet zij door hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het vakgebied en vragen over de praktijkvoering te beantwoorden. Tot slot bemiddelt de KNB bij conflicten tussen cliënt en notaris. De KNB stelt regels en verordeningen op waar de (kandidaat-)notarissen zich aan moeten houden. Worden deze beroeps- en gedragsregels niet nageleefd, dan verloopt het tuchtrecht via de kamers voor het notariaat. Met een intercollegiale toetsing wordt ieder notariskantoor eens per drie jaar door een collega-notaris beoordeeld. Bureau Financieel Toezicht houdt tot slot toezicht op de notariskantoren.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Spui 184
2511 BW Den Haag

Voor meer over de KNB klik hier: www.knb.nl