SNS Bank

SNS Bank logo

Let op: Aflosverzoeken met een aflosdatum na 1 juli 2020 dient u pas begin juni in te sturen. Dit omdat de nieuwe ECH aansluiting voor royeren van SNS Bank per 1 juni actief is en de bestaande aansluiting dan vervalt. U voorkomt hiermee dubbele ECH-kosten.

 

passeren en Aflossen efficiënter en kwalitatief beter

Met ECH kunnen wij uw passeer- en aflosverzoeken efficiënter en kwalitatief beter verwerken. Dit is in het belang van alle partijen die bij het hypothecaire proces betrokken zijn, waaronder het notariaat én niet in de laatste plaats de klant zelf. Daarom vragen we u om alle passeerverzoeken en verzoeken voor een aflosnota en de daarbij behorende royementsvolmachten via ECH op te vragen.

Doorgeven passeerverzoek

Geeft de klant door dat de passering op uw kantoor plaatsvindt? Dan ontvangt u de passeeropdracht via ECH. Via ECH geeft u de passeerdatum en de benodigde gelden door.

In de passeeropdracht geven wij het offertenummer mee als kenmerk maatschappij.

Omdat een restschuldfinanciering onderdeel kan zijn van het bouwdepot is er voor gekozen om het bouwdepot volledig opvraagbaar te houden in het maximaal op te vragen bedrag. In geval van een verbouwingsdepot is dit bedrag niet bij passeren uit te keren.

Na het passeren stuurt u via ECH de hypotheekakte en het bewijs van inschrijving naar ons.

Opvragen aflosnota

SNS Bank maakt sinds 1 januari 2017 samen met BLG Wonen, RegioBank en ASN Bank deel uit van een familie van bankmerken onder de Volksbank N.V. SNS Bank en de andere merken behouden hun eigen naam.

Zowel SNS Bank, BLG Wonen, RegioBank als ASN Bank zijn in het Kadaster ingeschreven onder hypotheekhouder Volksbank N.V.. Controleer daarom altijd aan de hand van de hypotheekakte of u het aflosverzoek bij de juiste bank indient via de ECH-site.

SNS Bank verzorgt géén aflosnota’s voor andere merken van de Volksbank N.V.

Aflosverzoeken en de bijbehorende (gedeeltelijke) royementsvolmachten kunt u alléén nog via ECH indienen.

Wijzigingsbericht, bijlage of nieuw aflosverzoek
Stuurt u aanvullende of gewijzigde informatie in een bestaand royementsverzoek? Dan sturen wij altijd een nieuwe aflosnota en royementsvolmacht. Ook als er inhoudelijk geen wijzigingen zijn.

Interne verpande zekerheden:
Spaarrekeninghypotheken (SEW), Beleggingsrekeninghypotheken (BEW), Spaarhypotheken en Rendementhypotheken kunnen altijd verrekend worden met de aflosnota. De verrekening dient u in uw aflosverzoek te vermelden.

Externe verpande zekerheden:
De afkoop van de verpande polis kan tot 6 weken duren.
Verpande polissen kunnen verrekend worden met de aflosnota indien er sprake is van een aantoonbaar tekort bij aflossing van de geldlening. Hiervoor moet de verpande polis op voorhand afgekocht worden. Om dit te beoordelen hebben wij een aantal documenten nodig. Deze documenten ontvangen wij graag bij voorkeur via de adviseur van de klant. Wij vragen u ook onze gezamenlijke relatie te verwijzen naar de betreffende adviseur om te vragen naar de mogelijkheden. Deze kan zich wenden tot onze afdeling MidOffice Beheer. Zij zijn bereikbaar via e-mail: midoffice.hypothekenbeheer@sns.nl, of via telefoonnummer 030-2198801.

Verwerkingstijd

Natuurlijk proberen we alle verstrekkings- en aflosnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om bij passeerverzoeken het bericht ‘melden gelden’ uiterlijk 5 werkdagen voor passeren in te dienen, en de aflosverzoeken uiterlijk 15 werkdagen voor de geplande aflosdatum in te dienen.

Ervaringen en verbeteringen

Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens.

correspondentiegegevens

Postbus 924
3500 AX Utrecht
Telefoonnummer: 030-2914994
E-mail: schypbackoffice@sns.nl