BLG Wonen

BLG_Logo

passeren en Aflossen efficiënter en kwalitatief beter

Met ECH kunnen wij uw passeer- en aflosverzoeken efficiënter en kwalitatief beter verwerken. Dit is in het belang van alle partijen die bij het hypothecaire proces betrokken zijn, waaronder het notariaat én niet in de laatste plaats de klant zelf. Daarom vragen we u om alle passeerverzoeken en verzoeken voor een aflosnota en de daarbij behorende royementsvolmachten via ECH op te vragen.

Doorgeven passeerverzoek

Geeft de klant door dat de passering op uw kantoor plaatsvindt? Dan ontvangt u de passeeropdracht via ECH. Via ECH geeft u de passeerdatum en de benodigde gelden door.

In de passeeropdracht geven wij het offertenummer mee als kenmerk maatschappij.

Omdat een restschuldfinanciering onderdeel kan zijn van het bouwdepot is er voor gekozen om het bouwdepot volledig opvraagbaar te houden in het maximaal op te vragen bedrag. In geval van een verbouwingsdepot is dit bedrag niet bij passeren uit te keren.

Na het passeren stuurt u via ECH de hypotheekakte en het bewijs van inschrijving naar ons.

Opvragen aflosnota

BLG Wonen maakt sinds 1 januari 2017 samen met SNS Bank, RegioBank en ASN Bank deel uit van een familie van bankmerken onder de Volksbank N.V. BLG Wonen en de andere merken behouden hun eigen naam.

Zowel BLG Wonen, SNS Bank, RegioBank als ASN Bank zijn in het Kadaster ingeschreven onder hypotheekhouder Volksbank N.V. Controleer daarom altijd aan de hand van de hypotheekakte of u het aflosverzoek bij de juiste bank indient via de ECH-site.

BLG Wonen verzorgt géén aflosnota’s voor andere merken van de Volksbank N.V.

Aflosverzoeken en de bijbehorende (gedeeltelijke) royementsvolmachten kunt u alléén nog via ECH indienen.

Verpande polissen kunnen verrekend worden met de aflosnota als er sprake is van een aantoonbaar tekort bij aflossing van uw geldlening. (Bank)spaarhypotheken kunnen altijd verrekend worden met de aflosnota. Vraag naar de mogelijkheden bij onze afdeling  Polisbeheer. Zij zijn bereikbaar via e-mail: polisbeheer@blg.nl, of via telefoonnummer 046-4788148.

Verwerkingstijd

Natuurlijk proberen we alle verstrekkings- en aflosnota’s op tijd te leveren. We vragen u daarom om bij passeerverzoeken het bericht melden gelden uiterlijk 5 werkdagen voor passeren en de aflosverzoeken uiterlijk 30 dagen voor de geplande aflosdatum in te dienen.

Ervaringen en verbeteringen

Als ketenpartner werken wij graag met u samen. Uw mening is daarbij erg belangrijk. Heeft u opmerkingen of ziet u mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Dan komen wij graag met u in gesprek via onderstaande contactgegevens.

Correspondentiegegevens

Aflossen

Telefoon: 046 – 478 81 47 / E-mail: aflossingen@blg.nl

Verstrekkingen

Telefoon: 046 – 478 81 46 / E-mail: passeerbericht@blg.nl

Adres:

Jos Klijnenlaan 288
6164 AZ Geleen

Correspondentieadres:

Postbus 44
6160 AA Geleen