Gebruikersraad

De Gebruikersraad (ook wel: de Gebruikersgroep) is ‘de denktank’ van ECH en wordt gevormd door een groep van ECH gebruikers en direct betrokkenen van alle op ECH aangesloten partijen. Zij wordt gefaciliteerd vanuit de ECH directie. De Gebruikersraad:

– Bediscussieert praktijksituaties (communicatie, processen en procedures);
– Bediscussieert oplossingsrichtingen binnen de actuele berichtstandaard en infrastructuur;
– Bediscussieert oplossingsrichtingen welke zouden kunnen leiden tot aanpassingen in berichtenstandaard en infrastructuur.

Zij bestaat uit:
– Medewerkers van notariskantoren;
– Medewerkers van hypothecair financiers en serviceorganisaties;
– Softwareleveranciers van notariële softwarepakketten;
– Softwareleveranciers van hypothecair financiers en serviceorganisaties;
– ECH adviseur(s) / directie.

Een Projectgroep
Het kan praktisch noodzakelijk zijn om vanuit de Gebruikersraad één of meerdere projectgroepen samen te stellen waarin de specialiteiten van enkele deelnemers gebundeld worden om een voorstel verder tot in detail uit te werken. De samenstelling van een projectgroep kan op initiatief van de projectgroep zelf geschieden, of door de ECH directie naar aanleiding van bestuursvoorstellen en/of -besluiten. Een Projectgroep:
– Analyseert en onderzoekt, vanuit eigen initiatief mogelijkheden en onmogelijkheden van functionele aanpassingen en doen voorstellen tot verbetering van de ECH berichtstandaard, ECH processen en –procedures;
– Werkt voorstellen zodanig uit dat deze, inclusief een onderbouwing aan het ECH bestuur (en eventueel de Raad van Advies) kunnen worden voorgelegd ter implementatie.