Functioneel beheer & consultancy


M. van Londen / Functioneel beheerder en ECH-consultant

Maykel van Londen, al enige jaren betrokken bij ECH in de rol van functioneel beheerder en als ECH-consultant. In die laatste rol ben ik medeverantwoordelijk voor het accepteren en certificeren van op ECH aansluitende partijen. Dit zijn enerzijds hypothecair financiers en anderzijds notariële softwareleveranciers. Hierdoor heb ik zowel aan de bancaire als aan de notariële kant ervaring opgedaan met businessprocessen en hoe het ECH berichtenverkeer daarin optimaal kan worden geïntegreerd.


L. Wattimury / Functioneel beheerder en ECH-consultant

Leonard Wattimury, eveneens functioneel beheerder en ECH-consultant. Ik verzorg de tweedelijnsopvang voor de ECH Helpdesk en sta daardoor in direct contact met notariskantoren. Ik ben, samen met Maykel van Londen verantwoordelijk voor het accepteren en certificeren van op ECH aansluitende partijen. Een deel van mijn tijd besteed ik aan het functioneel draaiend houden van de infrastructuur. Met een maandelijkse frequentie stem ik nieuwe functionaliteiten en verbeteringen af en test/accepteer ik nieuwe releases op het ECH platform.

F. Beerens / Manager Operations & IT- en Business Consultant (juridisch)

Floris Beerens, ik heb notarieel recht gestudeerd en daarbij heb ik een grote affiniteit met IT. Ik ondersteun het ECH-team bij het uitvoeren van impactanalyses bij hypothecair financiers en de begeleiding tot en met livegang. Daarnaast ben ik vraagbaak voor juridische aangelegenheden en in dat kader functioneer ik als ‘schakel’ naar de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Ik vind het een uitdaging om mee te denken in vernieuwingstrajecten en vervul daarin dan ook graag een coördinerende rol als een project daadwerkelijk wordt opgestart.

J. Agterberg / Business Consultant – Materiedeskundige

Johan Agterberg, sinds de beginjaren van ECH ben ik vanuit de notariële praktijk als lid van de gebruikersraad betrokken bij ECH. Inmiddels ben ik voor ECH werkzaam als Business Consultant. Onder mijn verantwoordelijkheid worden belangrijke verbeteringen in het passeerproces doorgevoerd voor ECH versie 4.0. Daarnaast begeleid ik impactanalyse’s voor hypothecair financiers die willen aansluiten op ECH. Het geeft mij veel voeldoening om te zien hoe zeer ECH bijdraagt aan meer efficiency en kwaliteit in de hypotheekketen, en ook welke kansen er op dat vlak nog zijn.