Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Stichting ECH zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Stichting ECH kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Stichting ECH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Stichting ECH kan het continue en foutloos andere functioneren van deze site niet garanderen. Stichting ECH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.

Stichting ECH heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Stichting ECH kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Stichting ECH is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Privacy statement

Stichting ECH respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Hoewel de grootste nauwkeurigheid wordt betracht kan Stichting ECH niet aansprakelijk worden gesteld als informatie door derden wederrechtelijk wordt verkregen.