ECH wijzigt tarieven per 1 januari, voor notariaat voordeliger

Stichting ECH wijzigt per 1 januari de tarieven voor het notariaat. De prijs voor passeerzaken gaat van 11,51 euro naar 8,95 euro, een verlaging van 22 procent. Royementsverzoeken kosten vanaf januari 1 euro per zaak. De korting op het tijdig aanleveren van de passeerbevestiging blijft 10 procent van de prijs van een passeerzaak en wordt dus 0,89 euro.

Kostendekkend als uitgangspunt

Steeds meer organisaties sluiten aan op ECH. Daardoor heeft ECH haar financiële reserves de afgelopen periode kunnen aanvullen tot het gewenste niveau. Het doel is om de dienstverlening stapsgewijs kostendekkend aan te bieden waarbij het notariaat en maatschappijen in gelijke mate bijdragen aan de kosten. Door bovenstaande aanpassing van het tarief worden de tarieven dusdanig bijgesteld dat de processen meer kostendekkend kunnen worden aangeboden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Stichting ECH via info@ech.nl.